Bewonersavond 8 oktober om 20.00 uur tav de Geluidswal A20

MAASSLUIS | Maandagavond 8 oktober 2018 is er om 20.00 uur in het gemeentehuis een bewonersavond over de voorgenomen reconstructie van de geluidswal. Alle bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt hebben, als direct aanwonenden, persoonlijk een brief gekregen. De werkgroep Milieu van de BC Verto is tevens als belangenvertegenwoordiger van  Vertowijk 1 en 2 ook uitgenodigd, mocht je geïnteresseerd zijn dan ben je welkom.

We citeren een gedeelte van de brief:

“Afgelopen dinsdag was er een raadsdebat waarbij gesproken is over de geluidswal omdat de bewoners van de Doornenbuurt geen potentie zien in een geluidswal. In het debat is gevraagd of de bewoners van de Doornenbuurt de ruimte kunnen krijgen om eventuele gelijkwaardige alternatieven aan te dragen die voor alle partijen aanvaardbaar zouden zijn. Daarover is door de raad geen uitspraak gedaan. Toch stellen we voor om tijdens deze avond ruimte te maken voor dit punt. Vanzelfsprekend wordt het huidige proces voortgezet zolang er geen gelijkwaardige alternatieven zijn. 

Om 20.15 uur zal de vergadering geopend worden. Zoals afgesproken zal kort beschreven worden hoe het huidige proces in elkaar zit en waarvoor de bewonersavond dient. Na het bespreken van de alternatieven zal er in kleinere groepen gewerkt worden aan de inputvoor de definitieve uitvraag van de aanbesteding “

Het was een heftige avond, we verwijzen naar Maassluis.nu voor nadere informatie, tevens naar de WOS, Rijnmond en de Schakel.

Wall or Nothing

Namens de werkgroep Milieu bc Verto,

Bea Scheurwater en Bert van Teffelen


 

Bewoners Commissie Verto

Bewoners Commissie Verto

BC Verto | Vertegenwoordigt belangen van bewoners in de Vertowijk. Te vinden in "De Buurtkamer" op Ververij 105 | Check de dagen