MAASSLUIS | In het kader van het project Beperken geluidshinder A20 nodigt B& W u uit om op dinsdag 9 juli 2019 20.00 uur voor een themaraad in het stadhuis van Maassluis (Burgerzaal) kennis te nemen van het proces en de voortgang tot op heden van dit project. Zij presenteren aan de Raad graag gezamenlijk met de belanghebbenden over de stand van zaken en het verdere vervolg. 

Tijdens de thema-avond wordt het proces toegelicht door Michael Sloot van de gemeente Maassluis. Daarna volgt een toelichting door het bureau ABTWassenaar over het akoestisch onderzoek. Tenslotte zal één van de bewoners, de heer Mick Otten, een toelichting geven op variantenstudie.  Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Belanghebbenden

  • de bewonersvertegenwoordigers van het Kastanjedal, Doornenbuurt, Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet
  • Lentiz | Revius MAVO
  • de Vereniging van Recreatietuinders De Vluchtheuvel

Bekijk de varianten en lees de hele gemeentelijke toelichting hier: Beperken geluidshinder A20

Beperken geluidshinder snelweg A20
Inwoners van Maassluis ervaren al jaren geluidsoverlast van verkeer van de A20. Op 3 juli 2018 heeft de raad een raadsbesluit (ADV-18-05354) genomen om voor het gedeelte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt een geluidswal te realiseren. Het Raadsbesluit leidde tot discussies voor met name de Doornenbuurt. Naar aanleiding van deze discussies is besloten om in samenspraak met de betrokken inwoners te bezien welke mogelijkheden er zijn om tot een geluidsreductie te komen, rekening houdend met de inhoud van het raadsbesluit en de wensen van de inwoners.

Tegelijkertijd, om uitvoering te geven aan motie 27 ‘duurzame geluidsschermen voor geheel Maassluis’, liep al een akoestisch onderzoek naar de geluidsproblematiek en de mogelijke oplossingen langs de overige delen van de A20 (van Rozenlaan tot einde gemeentegrens aan de oostzijde). De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomer verwacht.


© TenFiftyNine

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt