MAASSLUIS | De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). Deze vergadering wordt gehouden ten Stadhuize, Koningshoek en begint om 19.30 uur.

“Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten”
De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen
De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W.

Op de agenda voor de a.s. vergadering staan o.a. naast de reguliere, de volgende punten: Verkiezingsbijeenkomst MSR/Culturele Raad, Ontwikkelingen/voortgang/ reactie Accommodatiebeleid. Verslag gesprek Buitensport- Tarievenbeleid en nieuws uit de verenigingen.
De agenda staat op onze website www.msrmaassluis.nl

Vacature
De MSR heeft een vacature. Heeft u een passie voor sport, dan bent u degene die wij zoeken. Bent u bekend met de gymwereld, dan is het helemaal geweldig.

U kunt een email sturen naar secretaris.msrmaassluis@gmail.com’

en u zult worden uitgenodigd voor een gesprek. Zie meer info op onze site.

Volgende vergadering
De volgende MSR-vergadering is 20 november a.s. Ook deze keer in het stadhuis, aanvang 19.30 uur.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt