MAASSLUIS | Wethouder Evers dient vanavond een raadsvoorstel in om een budget beschikbaar te stellen voor de sloop van het pand IJsvogelstraat/Spechtstraat

De school en peuterspeelzaal aan de IJsvogelstraat /Spechtstraat staat een geruime periode leeg.

Gelet op de bouwkundige staat wordt de sloop van dit gebouw voorgesteld.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een bedrag beschikbaar te stellen van € 92 .000 teneinde het pand aan de IJsvogelstraat te laten slopen.

Boekhoudkundig wordt dan een bedrag van € 133.300 als boekwaarde afgewaardeerd.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt