Voorbereidingen voor nieuwbouw Spechtstraat gaan verder

De voorbereiding voor de nieuwbouw van woningen is al gestart. In dit bericht meer informatie over alle voorbereidende werkzaamheden en de (iets gewijzigde) planning.

LEES MEER →
© KCA

De herontwikkeling aan de Spechtstraat

Na de verhuizing van de KCA naar de Koningshof kan de sloop van het huidige gebouw van start gaan.

LEES MEER →

Nieuwbouw Spechtstraat

De raad complimenteert de bewoners die met grote inzet hebben bijgedragen aan het maken van de plannen. Ook nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het woonprogramma, wil de gemeente blijven samenwerken met de bewoners om het project te realiseren. Het bouwen van de woningen start naar verwachting in de zomer van 2021.

LEES MEER →

7/3 Bijeenkomst over Spechtstraat bouwplannen

Burgerlijke participatie in de planvorming. De bijeenkomst start om 19.15 uur. De gemeente is blij met de grote belangstelling. Door omwonenden en andere belangstellenden te laten meedenken en bijdragen aan de plannen, ontstaat een gebied waar veel Maassluizers blij mee zijn. 

LEES MEER →

Spechtstraat e.o. een week lang verlicht

Deze situatie is niet ideaal, maar op deze manier kan de sociale veiligheid en verkeersveiligheid het best gegarandeerd worden. Deze situatie duurt voort tot het elektrahuisje gerepareerd is.

LEES MEER →

Sloop School Spechtstraat

De sloop is in volle gang. Alleen de fundamenten liggen er nog. 

LEES MEER →

92.000 voor sloop school aan Spechtstraat

Gebouw staat al geruime tijd leeg, daarom sloop.

LEES MEER →

School Spechtstraat: Wethouder blijft vaag over moment van sloop

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de sloop plaatsvindt

LEES MEER →