door Gemeente Maassluis


MAASSLUIS | De gemeenteraad heeft dinsdag 13 oktober 2020 ingestemd met het woonprogramma voor de oude schoollocatie in het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan. Er komen 22 sociale huurappartementen en 16 grondgebonden koopwoningen. De Kunst en Cultuur Academie verhuist in 2021 naar de Koningshof.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben meegedacht bij het maken van het plan, zodat dit past in de buurt. Daarbij was een van de uitgangspunten dat er ook plek is voor mensen die met het huidige tekort aan woningen minder aan bod komen. De woningen die gebouwd gaan worden, bieden daarom ook ruimte aan senioren en starters. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde bij de verdere uitvoering van de plannen.

Compliment
De gemeenteraad is blij met het resultaat van de samenwerking tussen gemeente en bewoners. De raad complimenteert de bewoners die met grote inzet hebben bijgedragen aan het maken van de plannen. Een meedenkgroep maakte in 2019 voorstellen en samen met de architect is vervolgens gewerkt aan het ontwerp waarmee de raad op 13 oktober 2020 instemde. Het ontwerpproces is besproken tijdens een digitale bijeenkomst van de meedenkgroep. Gemeente en architect hebben veel geleerd van de discussies tijdens dit proces.

Onderzoek
De rekenkamercommissie deed recent onderzoek naar overheids- en burgerparticipatie en nam daarin ook het project Herontwikkeling Spechtstraat mee. Deze commissie concludeerde: “Uiteindelijk is uit het participatietraject een plan voortgekomen waar de betrokkenen zich in konden vinden. Deelnemers geven aan dat dit op zichzelf al een hele prestatie is.”

Ook nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het woonprogramma, wil de gemeente blijven samenwerken met de bewoners om het project te realiseren. Het bouwen van de woningen start naar verwachting in de zomer van 2021.

Meer weten
Wilt u meer weten over de herontwikkeling Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan? U vindt het ‘Fasedocument Ontwerpfase – Hoe komt het er uit te zien?’ op www.maassluis.nl/spechtstraat

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt