MAASSLUIS | De raadsfractie van Forum van Maassluis heeft antwoorden gekregen op haar vragenlijst over de Lijndraaiersbrug. In 2017 is de brug beweegbaar gemaakt. Het was toen al bekend dat groot onderhoud na ca 5 jaar noodzakelijk was. Er was toen geen reden om dit groot onderhoud naar voren te halen en gelijk uit te voeren met het beweegbaar maken. 

De centrale vraag in de brief met vragen van Forum van Maassluis houdt verband met wie aansprakelijk gehouden kan worden voor de ontstane situatie.

B&W reageert op de vragenlijst met:

“Bij het ontwerp, de ontwerpwijziging en de controle is de gebruikelijke procedure gevolgd, waarbij elke wijziging door minimaal 3 personen beoordeeld is. Over de vraag hoe het ongeval dan toch heeft kunnen gebeuren, voeren wij overleg met betrokken partijen en zo nodig zullen wij ook formele juridische stappen gaan zetten hiervoor. Wij zullen de gemeenteraad over onze conclusies na het overleg en het eventueel starten van een procedure te zijner tijd verder informeren”.

de volledig beantwoording vind je hier:

Brief B&W

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt