door Hans Middendorp

Provincie Zuid-Holland: stop lozing GenX en PFAS

DELFLAND | De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht en een schone bodem. De AWP is daarom een petitie gestart om het lozen van GenX in de toekomst volledig te verbieden.

GenX en PFAS komen in het milieu en via de voedselketen stapelen ze zich op in je lijf. Jaarlijks worden er nieuwe chemische stoffen gemaakt, en die komen net als PFAS en GenX ook in het milieu terecht. Hoe deze chemische cocktail werkt weet niemand precies, maar het ligt voor de hand dat deze optelsom aan chemische stoffen ziekmakend is.

De aanduiding PFAS omvat een grote groep kankerverwekkende stoffen, waaronder Gen-X stoffen. Uit PFAS en Gen-X wordt door Chemours bijv. Teflon gemaakt. Chemours is de belangrijkste fabriek in Europa voor Teflon.

Petitie

Fokke van Zeijl is initiatiefnemer van de petitie. Hij is ook lijsttrekker van de AWP in waterschap Hollandse Delta. “Ik ben boos, en ik ben niet de enige. GenX en PFAS zijn zwaar kankerverwekkend. Maar eenmaal in het water, de lucht of de bodem breken GenX en PFAS nooit af. En ze komen uiteindelijk in ons lichaam terecht. Iedereen weet dat natuurlijk, maar de geldmachine moet blijkbaar doordraaien! Dit moet stoppen!”

► Klik op afbeelding om naar de petitie te gaan:

Er is al GenX aangetroffen in drinkwater en in moedermelk. Ook mag je geen groente eten uit moestuinen in de omgeving van Chemours. GenX is de zoveelste toevoeging aan de cocktail van chemische stoffen, die zo op de rivier worden geloosd.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.