door Arend Oosterlee

MAASSLUIS | De Aziatische hoornaar (Vespa velutina ssp. nigrithorax) is een invasieve exoot en Nederland, als EU-lidstaat is verplicht die te bestrijden (artikel 19 Europese Invasieve exotenverordening). Om dat met enige kans op succes te kunnen doen moet je weten hoe hij er uit ziet. Daarom volgt hier een kennismaking.

De Aziatische hoornaar is een wespachtige uit Zuidoost Azië. Hij is groot, iets kleiner dan een Europese hoornaar maar aanzienlijk groter dan onze eigen limonadewesp. Veel groter ook dan de honingbij. Het borststuk is zwart, het achterlijf is geel met een aantal zwarte strepen. Twee daarvan zijn heel smal maar de achterste streep, meestal geel, is breder en heeft aan de bovenkant een zwarte inkeping.

Het verschil tussen de koningin en de werksters is met het blote oog eigenlijk niet te zien. Je kunt er wel van uitgaan dat je in februari en maart alleen koninginnen tegenkomt. De eerste werksters komen op zijn vroegst eind maart, begin april tevoorschijn.

De werksters steken, de koninginnen niet.

De Aziatische Hoornaar heeft een extreme wespentaille. De onderste helft van de poten is geel. Bij andere wespachtigen en zweefvliegen komt dit niet voor. Zie je een Aziatische hoornaar van voren dan ziet hij er door de grote heldergele kaken best wel intimiderend uit.

En in bepaalde situaties is hij dat ook.

Een foeragerende hoornaar is vrij tam maar kom je in de buurt van het nest dan zijn Aziatische hoornaars heel agressief en gaan massaal in de aanval. De angel is 3 à 4 mm lang, breder dan die van andere wespen en gaat vrijwel overal doorheen. Een steek is niet giftiger dan die van bij of wesp maar omdat de dosis die je krijgt groter is, is de steek veel pijnlijker en kan een anafylactische shock veroorzaken. In Spanje en Frankrijk veroorzaakt de AH zo’n tien tot twaalf sterfgevallen per jaar. In de regel gaat het dan om mensen die nietsvermoedend hun heg snoeien of hun gras maaien en daarbij een hoornaar nest verstoren. Aziatische Hoornaars steken niet alleen, ze kunnen ook spuiten en richten daarbij op de ogen. Treffen ze doel dan is dat zeer pijnlijk. Het is nog niet bekend met wat voor stof ze spuiten. Gif? Uitwerpselen? We weten het op dit moment nog niet.

In het najaar, vanaf eind augustus tref je de hoornaar vaak aan op bloeiende klimop (Hedera).

Zodra de omstandigheden in het voorjaar gunstig zijn komen de overwinterende koninginnen tevoorschijn en gaan op zoek naar een geschikte plaats om een nest te bouwen. Als het zover is kunnen ook de bestrijders aan de bak.

In de volgende aflevering (over een paar weken) daarover meer.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!