Maassluis | In het kader van transparantie deelt de BC Verto 2 haar notulen, opdat de wijkgenoten weten wat er speelt. Ook de gemeenteraad is op deze wijze bekend met de uitdagingen en problemen die er spelen.


Bewonerscommissie Verto 2

U VRAAGT WIJ PROBEREN

Kort verslag 9 december 2022

Aanwezig: Gerrit, Hella, Yvon, Jan, Jitske Afwezig: Dick

 1. Verslag 25 oktober 2022 akkoord. Verzoek is verslag to do punten zsm uit te voeren. Aanvragen subsidie VBBM ligt bij Jan. Verslagen komen in de publicatieborden (Jan) wijk app en Facebook (Hella)
 2. Evaluatie Halloween. Samenwerking met BC Vert 1 was zeer goed. Besloten volgend jaar weer gezamenlijk Halloween te organiseren maar zonder meer vrijwilligers is dit vrijwel onmogelijk. Aantal deelnemende kinderen 200.
 3. Status kas: kasboek akkoord op kleine aanpassingen na (Jan)
 4. Kerstboom-kerstborrel. Boom staat en flyers hangen in publicatieborden voor bewoners Verto2 grasveld zondag 18 december 16.00-19.00 uur. Jan en Gerrit zorgen voor de nodige warme hapjes en drankjes. Ed regelt muziek. Hella communiceert nogmaals via Facebook en wijkapp. Yvon Maassluis.nu-Schakel. KERSTMAN AANWEZIG !!!
 5. Status Kunstproject, eerstvolgend overleg woensdag 14 december 14.00 uur Stadhuis ( Jan en Yvon)
 6. Status Verkeer-Veiligheid-Overlast Zwekoplein, PC Hooftlaan, Verto2 , eerste overleg dinsdag 13 december (Hella-Yvon-Marja BC Oud Sluys)
 7. Overleg Groen-riolering Verto 2 en plannen Lange Boonestraat, eerste overleg donderdag 15 december 9.30 (Dick en Yvon)
 8. Status vogelhuisjes onbekend. Jitske heeft email gestuurd, nog geen reactie. Jitske doet herhalende email. Opgemerkt dat er gecommuniceerd moet worden naar de bewoners zodra de huisjes hangen dat dit geen particulier initiatief is maar wijk gerelateerd, dit ivm het eventueel verwijderen van de kastjes door bewoners.
 9. Verslag 22 november met wijkbeheer en BCverto2: Vestia Flat – er wordt een overleg gepland met o.a. Vestia over o.a. de status van het groen en vuiloverlast container door Marc, verwachting februari 2023 (Hella en Gerrit).
 10. Fietsoverlast, Marelstraat richting Scheerderij vv. Oplossing moeilijk realiseerbaar, eea wordt dinsdag 13 december besproken (zie punt 6). Er wordt nog even bij bewoners geinformeerd wat hun opties zijn als oplossing. (Yvon)
 11. Achterpad verlichting: Tot grote verbazing van de BCV2 worden na verhuizing de aanlegde achterpad verlichting verwijderd. Eea is in het verleden tot stand gekomen na schouw en wijkoverleg met de Burgemeester. Mark en Eric nemen eea intern op.
 12. Hoe bereiken we de wijk? Er zal een laatste flyer uitgaan (Gerrit). Nieuws, activiteiten, verslagen enz wordt vermeld via Facebook, publicatieborden en zo nodig de media. Streven is tijdens kerstbijeenkomst wederom emailadressen te verzamelen zodat er ook via de email gecommuniceerd kan worden.
 13. Rondvraag en nog ingekomen punten: niet ter sprake geweest ivm tijdspanne
 14. Volgende vergadering dinsdag 17 januari 2023 locatie Gerrit. Agenda samenstellen Gerrit

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN MAIL BCVERTO22GMAIL.COM


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewonerscommissie Verto 2

Bewonerscommissie Verto 2

BC Verto 2 | Actief per 2020 | Touwslagerij -Vlasserij - Scheerderij - Ververij - Kluwerij - Nieuwe Kerkstraat - v.d. Marelstraat - Wagenstraat