MAASSLUIS | Gemeente Maassluis en het Stadsbedrijf zetten zich in om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk ‘mooi en leefbaar’ te houden voor de inwoners en bezoekers. Dit geldt voor zaken als groen, wegen, straatmeubilair en verlichting. Natuurlijk kunnen Maassluizers zelf ook een bijdrage leveren om de stad schoon en leefbaar te houden. De gemeente licht dat als volgt in eigen bewoordingen toe.

Beeldkwaliteit 
Het onderhoud door het Stadsbedrijf wordt niet, zoals lange tijd gebruikelijk was, met een vaste regelmaat uitgevoerd maar wordt afgestemd op de feitelijk zichtbare situatie buiten: de beeldkwaliteit. Gemeente Maassluis en Stadsbedrijf zetten zich in om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk ‘mooi en leefbaar’ te houden voor de inwoners en bezoekers. Dit geldt voor zaken als groen, wegen, straatmeubilair en verlichting.

Hoe dit onderhoud uit te voeren is door de gemeenteraad vastgelegd in de Visie openbare ruimte (85 blz, 80 Mb)

Lees dit lijvig rapport hier:

Visie Openbare ruimte (80 Mb) 

Hoog en basis
Bij dit onderhoud is de beeldkwaliteit nu de norm. Er zijn in Maassluis gebieden met verschillende normen: hoog en basis. Als die normen volgens vast omschreven (landelijke) richtlijnen in het gedrang komen, volgt actie om de afgesproken beeldkwaliteit te handhaven.

Handboek
In het handboek Beeldmaatlatten is voor verschillende onderdelen in de openbare ruimte met foto’s uitgewerkt welk beeld er buiten bij deze normen mag worden verwacht en welk onderhoud daarbij gemiddeld hoort. Het moment van uitvoeren van dat onderhoud is afhankelijk van de situatie buiten.

Hondenpoep, verlichting, gras, hagen, bomen, straatmeubilair, speelplekken  en zwervuil.

Bekijk de details of u in een ZEER HOOG , HOOG, BASIS, LAAG of ZEER LAAG onderhoudsbuurt woont:

bekijk de details via onderstaande knop

Beelmaatlatten

Efficiënter onderhoud
Het snoeien, schoffelen en opruimen kan hiermee in het vervolg efficiënter. Voorheen werd het onderhoud grotendeels op vaste momenten uitgevoerd. Er werd niet gekeken of het ook echt nodig was. Vanaf nu wordt gewerkt op basis van de feitelijke situatie ter plekke. Dus als er volgens de norm niet veel onkruid in een plantsoen is, kan het schoffelen even worden uitgesteld. Maar als er door ongunstige weersomstandigheden veel onkruidgroei is, wordt er vaker gewied.

Drie wijkploegen
Het Stadsbedrijf werkt sinds begin 2018 in drie gebiedsgebonden wijkploegen: Oost, Midden en West. Deze ploegen zijn dagelijks in deze gebieden actief en komen daardoor vaker dan voorheen op dezelfde plekken. Zij kunnen het onderhoud zo beter afstemmen op wat nodig is voor het handhaven van de afgesproken beeldkwaliteitsnorm.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  8 juni 2018 at 09:03

  “GEEF VERLICHTING……,
  (G)EEN VERPLICHTING!”

  In Maassluis Is Er Nog Veel Te Doen,
  Voor Een Ieder Met Nog-Al Fatsoen.
  (Aan)/Van Honden-Beleid…….,
  (Heb)/Krijg Ik Spontaan Schijt,
  En Buig Mij Voor Overhangend Groen!