MAASSLUIS | Na een vergadering van de bewonerscommissie Verto 2, is er besloten om de structuur binnen de organisatie te veranderen. Hierbij zijn de leden unaniem tot het volgende besluit gekomen.

Per 8 februari 2022 is dit de samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Hella Lockhorst-Waser
Secretaris: Gerrit Vijfvinkel
Penningmeester: Jan Gringhuis

Daarnaast zijn Dick Campo, Yvonne Boeckx en Jitske Hannemaaier bestuursleden.

Zij allen hebben hun eigen portefeuille en zijn bereikbaar voor deze onderwerpen bereikbaar via het emailadres:  Bcverto2@gmail.com

 

Bewonerscommissie Verto 2

Bewonerscommissie Verto 2

BC Verto 2 | Actief per 2020 | Touwslagerij -Vlasserij - Scheerderij - Ververij - Kluwerij - Nieuwe Kerkstraat - v.d. Marelstraat - Wagenstraat