MAASSLUIS | Bewoners Commissie Verto splitst zich op in BC Verto 1 en BC Verto 2. Soms is het verstandig om de wegen te scheiden. Zo ook voor de wijk Verto. Onderstaand schrijven geeft een terugblik en de stand van zaken die ook is geplaatst op Facebook van de BC Verto en op de nieuwe Facebook pagina van Verto 2.

 

Geachte Lezer,

Na goed overleg hebben de bestuursleden van de BC Verto besloten de BC op te splitsen in 2 bewonerscommissies, namelijk Verto 1 en 2. We hebben hiertoe besloten vanwege het grote aantal woningen (750) van zowel koop als huur, de complexiteit van specifieke problemen van een straat of gedeelte van de wijk. Het aantal vrijwilligers is te weinig om een dergelijke grote wijk goed te bedienen. Vanzelfsprekend blijven de beide BC’s nauw met elkaar samenwerken.

Over VERTO 2

De wijk is gebouwd op de voormalige locatie van de Verenigde Touwfabrieken. De wijk is ingedeeld onder de Dijkpolder en heeft de naam VERTO gekregen gedurende de bouw. Dit is later zo gebleven. In 1985 werd de wijk VERTO 2 gebouwd met zowel huur- als koopwoningen.

  • Als eerste werden de straten Touwslagerij, Vlasserij en Scheerderij gebouwd en opgeleverd.
  • Hierna de resterende straten de Ververij, Kluwerij, Nieuwe Kerkstraat, v.d. Marelstraat en Wagenstraat.

Huidige situatie:

Het is fijn wonen in VERTO 2, een geweldige wijk, dicht bij het centrum met centraal een heerlijk groot veld om een balletje te trappen, tenten te bouwen of activiteiten voor de wijk te organiseren. Er zijn een aantal mensen in onze wijk die zich willen inzitten om de bewoners met elkaar en met de wijk te verbinden om zo meer samenhorigheid te creëren. Dit betekent dat naast overleg met o.a. Gemeente over zaken als riolering, verlichting, beplanting en veiligheid er ook ruimte is voor overige activiteiten. De wijk is aan het “verjongen” en nieuwe frisse ideeën en/of gedachtegoed is zeker merkbaar en welkom.

Toekomst & Plannen:

Dick Campo, de huidige voorzitter van de BC Verto is per 31 december 2019 afgetreden en gaat per 1 januari 2020 als interim voorzitter van de op te richten BC Verto 2 aan de slag.

Dit betekent dat BC Verto 2 op zoek is naar nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten om dit tot een succes te maken. We maken gebruik van o.a. WhatsApp om elkaar van informatie te voorzien, korte lijnen en daarbij snel en doelgericht aan de slag te gaan. Indien nodig komen we bij elkaar voor overleg in de Buurtkamer. Mijn taak is zorgdragen voor een goed bestuur voor Verto 2. Bent u net zo betrokken als ons, wilt u ook een fijne woonwijk met een prachtige gezellige en fijne leefomgeving neemt u dan eens contact met mij op. Ik ga graag met u in gesprek om met elkaar te kijken wat u voor de wijk Verto 2 kunt betekenen.

Yvonne Boeckx is.m. Dick Campo

bcverto2@gmail.com

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Bewonerscommissie Verto 2

Bewonerscommissie Verto 2

BC Verto 2 | Actief per 2020 | Touwslagerij -Vlasserij - Scheerderij - Ververij - Kluwerij - Nieuwe Kerkstraat - v.d. Marelstraat - Wagenstraat