MAASSLUIS | De BC hecht aan transparantie van haar handelen en deelt daarom de notulen van haar vergaderingen

NOTULEN OVERLEG BCVERTO 2

D.d. 25 maart 2024, locatie VBBM Aanwezig: Gerrit, Jan, Jitske en Yvon

 1. Opening: Gerrit opent de vergadering en verzoekt Yvon te notuleren.
 2. Verslag 24 maart wordt goedgekeurd
 3. Uitnodiging van Maasdelta, allen geven aan aanwezig te zijn, Jan doet de aanmelding.
 4. Bestuur: Gerrit meldt het volgende: Hella heeft aangegeven in verband met haar werk niet langer te kunnen deelnemen aan de BCVerto2. Unaniem overleg geeft aan dat Gerrit het voorzitterschap overneemt van Hella, Yvon het secretariaat van Gerrit en Jan blijft het penningmeesterschap behouden. Jitske concerteert zich op activiteiten en is de contactpersoon daarvan. Ook neemt zij het beheer van Facebook/Instagram over en zal zij via die kanalen informatie delen. We willen graag uitbreiding van de BC en zullen op zoek gaan. Wel verwachten we een actieve rol van nieuwe leden van de BC.
 5. Flyeren via Maasdelta blijft mogelijk via ons contactpersoon, flyer ook plaatsen op FB/Insta en verspreiden via de wijkapp plus publicatieborden
 6. Publicatieborden worden niet goed benut. Afgesproken dat Gerrit sleutels laat bij maken zodat een ieder er iets in kan hangen cq verwijderen. Jitske zal …… verzoeken de anderen publicatieborden te voorzien van een oranje achtergrond.
 7. Hangingsbasket voorzien van nieuwe beplanting gepland 20 april, zaterdagmiddag. Yvon zorgt voor bestelling en verzoekt bewoners reeds de beplanting te verwijderen.
 8. Punten te bespreken met Marc Slingerlandt tijdens het volgende overleg: Idee vleermuis huis hoog in de treurwilg, AED in Verto2, nieuwe anti hondenpoep banner op grasveld aan hek, anti hondenpoep bordjes, status herinrichting Zwekoplein (Yvon contact ook wethouder Evers hierover, vraag betr groen rondom bomen ivm hondenpoep overlast staat uit bij Sharmilla, Yvon koppelt eea terug aan bewoners
 9. Activiteiten 2024. Jitske meldt dat voorkeurdagen als volgt zijn: Zomerfeest 29 juni, Halloween 26/10 of 2/11, Kerstborrel vrijdagavond 20 december is definitief. Jan meldt in overleg met Jitske subsidie aan te vragen voor de 3 projecten. Jan en Gerrit zorgen voor boodschappen, Yvon verzorgd de media. Jitske contact Verto1
 10. Snelheid in de wijk. De wijk is een 30km zone. Yvon zal de Montesorri school nogmaals verzoeken de ouders te benaderen zich aan de snelheid te houden en te parkeren waar het mag.
 11. Kunstproject Verto2, fase 2 is opgestart.
 12. Idee welkomstfolder nieuwe bewoners, huur en koop. Nieuwe huurders krijgen we via Maasdelta (geen namen), folder wordt door de brievenbus gedaan, wordt eventueel gecombineerd met folder VBBM (is zowel voor huurders als kopers). Yvon maakt concept.
 13. Rondvraag: Besloten wordt per 2 maanden te vergaderen, kort en bondiger, urgente zaken via de app te doen. Houdt elkaar goed op de hoogte en kom afspraken na.
 14. Vergadering sluit om 21.00 uur, volgend overleg 27 mei 19.30 uur VBBM

TODO :Jan punt 3Jitske punt 4, 6,9Yvon punt 7, 8, 10, 11Gerrit punt 6Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bewonerscommissie Verto 2

Bewonerscommissie Verto 2

BC Verto 2 | Actief per 2020 | Touwslagerij -Vlasserij - Scheerderij - Ververij - Kluwerij - Nieuwe Kerkstraat - v.d. Marelstraat - Wagenstraat