© www.maassluis.nu - Sportonderwijs

Zowel de gemeente, het onderwijs als Welzijn E25 willen graag de driehoek sport-onderwijs-buurt versterken. Het college van Maassluis heeft daarom afgelopen week besloten om éénmalig extra budget beschikbaar te stellen om hierin te investeren. Het basisonderwijs heeft hier meteen op aangehaakt door afgelopen donderdag met de basisscholen de intentie uit te spreken mee te gaan in én financieel bij te dragen aan de Maassluis brede aanpak sport.

In het uitvoeringsplan bij de sportnota 2013 van de gemeente Maassluis is  € 20.000 opgenomen voor de samenwerking en onderlinge afstemming van de combinatiefuncties sport en buurtsportcoaches. Het college heeft besloten om dit budget in het schooljaar 2015/2016 in te zetten als subsidie voor Welzijn E25. Naast onderlinge samenwerking en afstemming is het doel ook om het sportaanbod te verbeteren en te verbreden. Welzijn E25 is, als werkgever, al nauw betrokken bij de combinatiefuncties sport en buurtsportcoaches. Daarnaast verzorgt Welzijn E25 onder andere het sportbuurtwerk in Maassluis, waaronder bijvoorbeeld ook de pauzesport op de basisscholen valt.

Komend schooljaar wordt het werk van de combinatiefunctionarissen sport, buurtsportcoaches en sportbuurtwerkers met elkaar “verknoopt”. Zo ontstaat een op elkaar afgestemde sportaanpak per wijk. De scholen fungeren hierin als centraal punt. Vanuit hier kan vervolgens de link met sportvereniging worden gelegd. Een aantal sportverenigingen is al betrokken bij de combinatiefuncties sport. Het streven is om, net zoals bij het onderwijs meer scholen meedoen, een groter aantal sportverenigingen te laten profiteren van de Maassluis brede aanpak sport.

Al met al een zeer positieve ontwikkeling. Daar waar tot op heden een beperkt aantal scholen en sportverenigingen betrokken waren bij de combinatiefuncties sport wordt nu een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van deze functies en daarmee een weg ingeslagen richting een Maassluis brede, op elkaar afgestemde manier van werken op het gebied van sport.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt