2023-03-25 Gratis compost afhalen

Deze actie van de gemeente is bedoeld om bewoners van Maassluis te bedanken voor hun inspanningen het afval gescheiden in te leveren en om te laten zien dat het wel degelijk zinvol is om bio- en gft-afval apart te houden.

LEES MEER →

Meedoen: Gemeente houdt enquête over participatie

Laat weten waarover u in de gemeente wilt meedenken. Vul de online enquête in.

LEES MEER →

Vacature: Teammanager Ruimtelijk beleid & Beheer (36 uur)

De gemeente wil het beheer van wegen, riolering, gebouwen en groenvoorzieningen professioneler en toekomstgerichter aanpakken.

LEES MEER →

Woonvisie 2015 in wording

www.maassluis.nu | de Woonvisie 2015 voor Maassluis zal worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt die mogelijk later dit jaar worden ingevoerd.

LEES MEER →

Veel inwoners weten Fixi te vinden

Eenvoudig meldingen over de openbare ruimte doorgeven, eventueel met foto, kan met de app Fixi.

LEES MEER →

Online Ouderavond over verslavingen en verleidingen

Door de coronapandemie is in korte tijd veel veranderd, van iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan soms zorgen voor spanningen, verveling en mogelijk vluchten in alcohol, drugs of veel gamen.

LEES MEER →

Covid-19 onderzoek: financieel resultaat gemeenten

Met 9 gemeenten in de top 10 domineert de provincie Zuid-Holland de lijst van gemeenten met de grootste stijging van het resultaat in 2020 ten opzichte van 2019. 

LEES MEER →

Kom naar het Cultuurvisiecafé

9 oktober 2014 – Discussie over de Cultuurvisie Locatie: InBlik, De Vloot 208 in Maassluis

LEES MEER →