door Maarten Huisman

MAASSLUIS | Afgelopen zaterdag, 24 september werd er landelijk Burendag gevierd. Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd.

Ook was er bij VVE Molenstaete, gelegen aan de Johan Evertsenlaan een activiteit deze ochtend. Net als vorig jaar hadden wij een gezellige koffietafel georganiseerd. Voor de gelegenheid was een deel van het parkeerterrein omgetoverd tot een knus terras waar, in een ongedwongen en ontspannen sfeer er kon een kopje koffie/thee met heerlijke baksels werd genuttigd.

“In 2021 organiseerden wij voor het eerst een koffietafel tijdens Burendag en dat werd zo goed ontvangen dat het vroeg om een vervolg. Met het oog op de sociale cohesie in de buurt hebben wij ervoor gekozen niet alleen eigen bewoners uit te nodigen, maar ook buren uit omliggende straten. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven” aldus Maarten Huisman, voorzitter VVE Molenstaete.

Naast het nuttigen van de koffie werd er natuurlijk hartelijk kennis gemaakt met bekende en minder bekende buren. Na afloop ontvingen de gasten een prachtige roos om zo de herinnering aan deze ochtend nog wat langer in het geheugen te houden.

De door de VVE Molenstaete georganiseerde koffietafel op Burendag kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van “Verbeter je Buurt” van Gemeente Maassluis. Met een goed idee voor het verbeteren van de kwaliteit van de buurt kan er een beroep worden gedaan op het wijkbudget.


Redactie Buurten

Redactie Buurten

Buurten Redactie | Draagt zorg voor buurtspecifieke berichten in samenwerking met buurtambassadeurs, bewonersverenigingen en activiteitengroepen.