MAASSLUIS | Vorige week ging de meerderheid van de raad akkoord met extra uitgaven voor het inhuren van personeel. Dat is noodzakelijk omdat er structureel personeelstekort is. De raad wil wel weten waardoor dat is ontstaan en vraagt om een extern onderzoek. Er is in de afgelopen drie jaar een reorganisatie doorgevoerd, is deze wel succesvol?

in een debat van driekwartier aangevraagd door VSP en CU passeerden diverse vragen.

video (minuut 12 – 50)
  • De raad vindt de vraag voor extra geld begrijpelijk, maar is de reorganisatie de oorzaak van het tekort?
  • Weet u wat het probleem vandaan komt? Een onafhankelijk onderzoek is gewenst.
  • Waarom vertrokken ambtenaren?
  • Waardoor is het (langdurig) ziekteverzuim hoog?

John Dolstra (CU): “Een half miljoen wordt nu uitgetrokken voor vacatures – zoals een ton voor een cluster manager voor een half jaar – om deze tijdelijk te vervullen. Voor andere uitgaven op aanvraag van een burger wordt elke euro drie keer omgedraaid en dan nog geweigerd!”

Het voorstel om een extern onderzoek te laten doen wordt door de raad gesteund en de burgemeester zegt toe dit nog voor het eind van het jaar in gang te zetten.

Jorrit Keizer (PvdA) stelde dat zijn partij signalen heeft dat de sfeer binnen het stadhuis niet goed is. De burgemeester wil dit zelf ook graag weten en wil dit jaar – net als 3 jaar geleden – ook  een medewerkers tevredenheidonderzoek uitzetten.

Ton Luijendijk (VSP): “Hoe is de reorganisatie waarin we een half miljoen investeerden, uitgepakt na 3 jaar?”

Raoul Kleijwegt (GroenLinks): “Wij zien liever spoedig vast personeel en een structurele oplossing”.

De burgemeester wil dat ook maar kan dit niet beïnvloeden:

“Er is vertrek door betere arbeidsvoorwaarden elders. Een clustermanager wordt gemeentesecretaris.  Bovendien is er een groot verloop (bij de hele overheid). We hebben 17 personen ingehuurd. Er zijn 16 vacatures, die worden nauwelijks ingevuld. We gingen van 5 naar 8,6% = meer dan 15 personen waaronder diverse langdurige zieken( niet altijd werk gerelateerd). Momenteel drukt inhuur met 20% op de totale loonsom.”

Dick Snoeck (VVD) vindt de uitgave van extra geld prima aangezien de gemeente ambities en uitdagingen heeft.

MB, VVD , PvdA en CDA vinden ook dat een onderzoek kan bijdragen tot inzicht wat er speelt en wat de mogelijke oorzaken zijn.


 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt