MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over beheer buitenruimte en bewonersparticipatie. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord.

De PvdA wil graag inzicht in de opvolging van de meldingen via het meldpunt Schoon Heel en Veilig

Klachten van burgers

 1. Herkent u het signaal dat er sprake is van een achterstand van de meldingen.
 2. Herkent u het signaal dat telefonisch de meldingen niet goed doorkomen,
 3. Herkent u het signaal dat dat er bij meldingen via de website of App vaak alleen een bevestigingsmail komt en regelmatig geen inhoudelijke reactie
 4. Herkent u het signaal dat de ervaren medewerkers die meldpunt bemanden er vanaf zijn gehaald Waarom is dat het geval en kunt u dat terugdraaien?

 

Betrokkenheid

De stelling van de PvdA is dat het snel reageren op meldingen bij het meldpunt Schoon Heel en Veilig bijdraagt aan de betrokkenheid van inwoners bij de stad en het daadwerkelijk schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte. B&W deelt die mening dat het snel reageren op meldingen over de openbare ruimte van Maassluis bijdraagt aan de betrokkenheid van de inwoners en de kwaliteit daarvan.

B&W vat haar reactie samen met

Het merendeel van de meldingen (90%) wordt binnen de afgesproken termijn afgedaan. In 2017 was er een toename van het aantal meldingen van 3.640 in 2016 naar 4.553 in 2017. In 2017 is de nieuwe manier van werken binnen het Stadsbedrijf ingevoerd. Daarbij is op onderdelen achterstallig onderhoud ontstaan.”

Achterstand groen

De achterstand geldt vooral voor de onderdelen straatwerk, bomen snoeien en groen. Deze achterstand is terug te zien in het aantal meldingen voor deze onderdelen. Voor 2018 heeft B&E de markt extra ingeschakeld (lees extra personeel ingehuurd) om met name het aantal openstaande meldingen voor het bomen snoeien en het straatwerk te reduceren.

∇      Lees verder onder de afbeeldingen

Bermen achter het woonwagencentrum

 

Toegangstrap tot het veld naast het Indoorpretpark aan de Dr. A. Schweitzerdreef

Achterstand straatverlichting

Tevens is er sprake geweest van een overgangssituatie bij de openbare verlichting. De overstap naar de nieuwe leverancier heeft tijdelijk enige vertraging opgelopen. Door de leverancier zijn de nieuwe meldingen snel opgepakt en de lopende zaken zijn vanuit het oude systeem overgezet naar het systeem van Citytec.

De afhandeling van meldingen bleek door de nieuwe manier van werken niet altijd goed te gaan. Bij enkele medewerkers op een nieuwe plek binnen de organisatie was onvoldoende bekend dat de afhandeling ook door hen gedaan moest worden. Hier is inmiddels extra aandacht aan besteed en het proces is met betrokkenen nogmaals doorgenomen. Wat nog rest is een opschoonactie van de openstaande meldingen. Deze zal in de 2e helft van mei verder worden opgepakt.

∇      Lees verder onder de afbeelding

Randpark tegenover Trasmolen, waar deze lantaren al maanden zo bestickerd is

Niet herkend

 1. Wij herkennen niet dat telefonische meldingen door de telefonistes niet worden ingevoerd in het systeem.
 2. De inhoudelijke terugkoppeling over de afhandeling van meldingen is standaard opgenomen in de procedure. Dat er in de uitvoering daarvan (technische) verbeteringen mogelijk zijn, is een van de redenen dat wij overstappen naar een nieuw systeem.
 3. Tot slot uw vraag of ervaren medewerkers van het meldpunt afgehaald zijn. Dat is niet het geval. Wel is de personele inzet verbreed om de continuïteit bij het meldpunt te bewaken.
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  8 juni 2018 at 08:23

  “Er-kennen ‘Maakt’ Her-kennen!”

 2. bea scheurwater
  7 juni 2018 at 15:52

  onderhoud is behoud, kosten besparing en nog veel meer plezier

 3. bea scheurwater
  7 juni 2018 at 15:51

  Onderhoud is behoud en zorgt voor kosten besparing en nog veel meer plezier

 4. Peter Lagendaal
  7 juni 2018 at 12:27

  Het doet mij pleijsier te lezen dat de angel benoemd wordt.

  De achterstand geldt vooral voor de onderdelen straatwerk, bomen snoeien en groen.