Zo gaan we in Maassluis met elkaar om

MAASSLUIS | In haar beantwoording doet het college van B&W net alsof ze de vraag nader beantwoordt, maar het antwoord is slechts een herhaling als een gebroken plaat. De fractie van VSP stelde schriftelijke beleefde vragen en wordt daarom wéér afgescheept.

Het is echter zo simpel. Daarom zegt onze redactie het zonder diplomatieke omhaal:

Wij willen een openbaar toilet, waarom vertikt u dat te realiseren? Heeft u maling aan de bezoekers van onze stad?  Een toilet met privacy waar men anoniem een bezoek aan kan brengen. Is dat nu echt zo moeilijk te begrijpen?”

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Public_toilet_Kaserne_Basel.JPG/1280px-Public_toilet_Kaserne_Basel.JPG

In 2018 en 2019 hebben we u eerder geschreven over openbare toiletvoorzieningen: zie de beantwoording van schriftelijke vragen onder nummer ADV-18-05477 en de Raadsinformatiebrief openbare toiletvoorzieningen bij bestaande (horeca) ondernemingen ADV-19-05966.

1. Waarom heeft u gekozen voor een voorziening die alleen kan worden gebruikt tijdens de openingsuren van een winkel?

In aanvulling op de reeds gerealiseerde voorzieningen bij horecaondernemers, waar met stickers en in de Hoge Nood app is aangegeven waar gratis gebruik gemaakt kan worden van de toiletvoorzieningen, wordt nu ook een gratis openbaar toilet bij de Jumbo toegevoegd. Jumbo heeft ruime openingstijden (maandag tot en met zaterdag 7:00 – 21:00 uur, zondag 12:00 – 19:00 uur) en is al open als de
horecaondernemingen nog gesloten zijn, waarmee er gedurende een groter deel van de dag een toilet extra beschikbaar is in de Binnenstad. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen is toegezegd tijdens de commissiebehandeling over de Vlietlocatie.

2. Waarom houdt u geen rekening met mensen die ook buiten winkeltijden de binnenstad van Maassluis bezoeken?

Door afspraken te maken met de horecaondernemers is ook rekening gehouden met mensen die buiten de openingstijden van de winkels de Binnenstad bezoeken.

3. Wat is uw reactie op het uitgangspunt van de Toiletalliantie dat er binnen een straal van 500 meter 24/7 een altijd toegankelijke openbare toiletruimte beschikbaar moet zijn.

De toiletalliantie maar ook andere organisaties zoals de MLDS (Maag Lever Darm Stichting) benadrukken het belang van zoveel mogelijk openbare en toegankelijke wc’s. De hoge nood app kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Zo is de gemeente Druten in 2019 tot de meest openbaar-toiletvriendelijke gemeente uitgeroepen door de MLDS. Op dat moment kende de gemeente geen apart openbaar toilet maar wel veel winkels en horeca gelegenheden die deelnamen aan de app. Wij zetten ons daarom in om naast gemeentelijke gebouwen, meer horeca ondernemers en winkeliers deel te laten nemen aan de app. Meer winkels en horeca gelegenheden die deelnemen levert meer comfort voor inwoners, zeker voor mensen met stoelgangproblemen. Hiernaast willen we ook andere mogelijkheden onderzoeken. Voor de realisatie denken we niet alleen aan het centrum, maar ook aan natuurspeeltuin Avonturis waar een toiletvoorziening nu node wordt gemist.

4. Op welke manier denkt u nu op korte termijn daadwerkelijk invulling daaraan te geven?

Zoals we u eerder hebben aangegeven wil het college zich inzetten om Maassluis verder toegankelijk te maken en we erkennen de behoefte die er bestaat aan openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. Door middel van de aansluiting op de Hoge Nood app en de komst van het openbare toilet bij de nieuwe supermarkt in de Binnenstad voorzien we in deze behoefte. Op die manier kunnen we snel en haalbaar,
ook qua kosten en beheer, aan deze behoefte tegemoet komen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt