Column(27): Poehee!

Dus kunnen we vanaf nu weer “bespreken” wat daar wel of niet in mag komen, wat we eventueel afschaffen, want dat lijkt de trend van nu.

LEES MEER →

VSP grote vraagtekens bij voorstel ‘Gunning restafval’

Is de wethouder met een belangrijk deel van de raad van mening dat het op dit moment niet verantwoord is grote investeringen te plegen om omgekeerd inzamelen in te voeren, alvorens nu eerst alle opties voor nascheiden te gaan onderzoeken en de raad hierover te informeren?

LEES MEER →

Wethouder Evers over ‘t Sparretje

VSP vraagt om uitleg waarom de verbrande stal (eigendom van de gemeente ) nog altijd niet is opgeruimd?

LEES MEER →

B&W traag in beantwoording vragen gemeenteraad

Wat uit de analyse blijkt is dat het overgrote deel van de schriftelijke vragen niet binnen de termijn van 30 dagen zijn beantwoord. Gemiddeld 35 dagen met een uitschieter naar beneden van 9 dagen en naar boven van zelfs 81 dagen

LEES MEER →

VSP over brand van dierenhoek ‘t Sparretje

Burgemeester, hoe is uw inzet tot nu toe in de driehoek om te komen tot het achterhalen van de oorzaak van de brand?

LEES MEER →
© PR

VSP in debat visie armoede en schulden

Maassluis in de top 10 van gemeenten met de meeste burgers die in armoede leven.

LEES MEER →
© TG

VSP: Waar zijn in Maassluis de bussen gebleven?

Verkeerswethouder Fred Voskamp moest op 5 november in de gemeenteraad – daartoe uitgedaagd door VSP-fractievoorzitter Ton Luijendijk – toegeven dat er sprake is van een verschraling van het busvervoer in Maassluis.

LEES MEER →
© PR

VSP wilde uitstel van ‘ omgekeerd inzamelen’

VSP wil géén omgekeerd inzamelproces en verzoekt B&W: “We hoeven nog geen overspannen hoop te hebben op gedragsverandering, maar gaan gestaag met verbeteren van de nascheiding de komende jaren door”.

LEES MEER →