© TG

VSP: Waar zijn in Maassluis de bussen gebleven?

Verkeerswethouder Fred Voskamp moest op 5 november in de gemeenteraad – daartoe uitgedaagd door VSP-fractievoorzitter Ton Luijendijk – toegeven dat er sprake is van een verschraling van het busvervoer in Maassluis.

LEES MEER →
© PR

VSP wilde uitstel van ‘ omgekeerd inzamelen’

VSP wil géén omgekeerd inzamelproces en verzoekt B&W: “We hoeven nog geen overspannen hoop te hebben op gedragsverandering, maar gaan gestaag met verbeteren van de nascheiding de komende jaren door”.

LEES MEER →
© PR

VSP: Waar blijft de nieuwbouw voor de sociale huur?

Ton Luijendijk sprak namens de fractie van de VSP  over de volgende thema’s: Armoedebestrijding, startersleningen, huurverhoging sportverenigingen, verwijderen dierenhoeken en sportveldjes in de wijken, stoppen met bouwdorp Oost, werkervaringsplekken, duurzaamheid gemeentelijke gebouwen, subsidies, fietsplan, buitensporige winsten van contractanten, sociale woningbouw en starterslening.

LEES MEER →

Column(7): Houden van Maassluis

De feestweek in ‘de Put’ voor jong en oud, waar bekende artiesten optraden zoals o.a. Willy Alberti en Johnny Jordaan. Dat waren toen TOP activiteiten. Er was veel saamhorigheid in de stad, dat zijn herinneringen die waarschijnlijk meegeholpen hebben om van Maassluis te gaan houden.

LEES MEER →
© PR

VSP: “Burgemeester, dit is eens maar nooit meer!”

WMO en GIDS gelden besteden aan een EO -programma, De burgemeester vond achteraf de gevolgde procedure niet gelukkig en incorrect.

LEES MEER →
© PR

Edo Haan: De effecten van de metrolijn

Edo Haan lichtte toe dat het hem erom gaat de toename van de mobiliteit door de aanstaande metrolijn in een breder kader te duiden.

LEES MEER →

Kruising Albert Schweitzerdreef – Stadsmolen veilig maken

In het actieplan is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de verkeersveiligheid in Maassluis. Hieruit blijkt dat Maassluis geen black spots kent. Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden.

LEES MEER →

Brandbrief over gaswinning

Onder Maassluis ligt een beoogd “kleiner” veld dat door de NAM is gepland in exploitatie te worden genomen. Voorts ligt Maassluis geografische op of direct grenzend aan een aantal velden van Westland en bevingen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

LEES MEER →