Ingezonden: Is dit het einde van de VSP?

Incasseringsvermogen. Juist met kritiek moet je als politicus goed omgaan, daar kan je alleen maar van leren.

LEES MEER →

B&W – Jumbo, ook voor uw grote boodschap

“Wij willen een openbaar toilet, waarom vertikt u dat te realiseren? Heeft u maling aan de bezoekers van onze stad?  Een toilet met privacy waar men anoniem een bezoek aan kan brengen. Is dat nu echt zo moeilijk te begrijpen?”

LEES MEER →

VSP wil verlaging van de OZB, is tevreden over kadernota 2022-2025

Alle reden om hier hard uit te spreken dat voor de VSP de OZB in de komende begroting niet meer mag worden verhoogd en mogelijk zelfs moet worden verlaagd omdat de volumetoename en de waardestijging dat ruimschoots mogelijk maken.

LEES MEER →

VSP heeft nieuwe identiteit: Zelfde naam, andere betekenis

In de vernieuwde VSP staan de drie letters nu voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Die vertegenwoordigen volgens de partij beter de kernwaarden waarvoor de VSP staat. VSP Maassluis blijft zich inzetten voor de senioren en kwetsbare doelgroepen in de stad.

LEES MEER →

VSP – Waar blijft het toegezegde openbaar toilet op de Vlietlocatie?

Daarom heeft de VSP Maassluis uitgekeken naar de invulling van de toezegging dat bij het uitwerken van de plannen voor de Vlietlocatie een openbare toiletvoorziening zou worden meegenomen. De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend: gaat u maar naar Jumbo …

LEES MEER →

Snelfietsroute door Maassluis, VSP pleit voor alternatief tracé

Het persen van tweerichtingsverkeer door smalle straten en het risico op opstoppingen voor autoverkeer bij de kruisingen, vindt de VSP buitengewoon onverantwoord en zelfs gevaarlijk. Zij hebben het college en de overige raadsfracties dan ook opgeroepen hier het gezonde verstand te gebruiken en dit voorstel van tafel te halen

LEES MEER →
© PR

Omgekeerd Inzamelen- VSP stemt tegen Investeringskrediet 3 mln

De VSP is absoluut tegen deze investeringen in een systeem dat de burger ontmoedigt gestemd. Wat vindt u (poll)?

LEES MEER →
© Henrike Heijboer

VSP : Geen Getijdenpark maar wel € 50.000,- in Het Scheur?

Het is wat de VSP betreft daarom aan de ene kant een opluchting dat dit luchtkasteel in het water verdwijnt, maar aan de andere kant is het wel te hopen dat de aanloopkosten van € 50.000,- die inmiddels al besteed zijn, alsnog teruggevorderd kunnen worden.  

LEES MEER →