VSP – Waar blijft het toegezegde openbaar toilet op de Vlietlocatie?

Daarom heeft de VSP Maassluis uitgekeken naar de invulling van de toezegging dat bij het uitwerken van de plannen voor de Vlietlocatie een openbare toiletvoorziening zou worden meegenomen. De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend: gaat u maar naar Jumbo …

LEES MEER →

Snelfietsroute door Maassluis, VSP pleit voor alternatief tracé

Het persen van tweerichtingsverkeer door smalle straten en het risico op opstoppingen voor autoverkeer bij de kruisingen, vindt de VSP buitengewoon onverantwoord en zelfs gevaarlijk. Zij hebben het college en de overige raadsfracties dan ook opgeroepen hier het gezonde verstand te gebruiken en dit voorstel van tafel te halen

LEES MEER →
© PR

Omgekeerd Inzamelen- VSP stemt tegen Investeringskrediet 3 mln

De VSP is absoluut tegen deze investeringen in een systeem dat de burger ontmoedigt gestemd. Wat vindt u (poll)?

LEES MEER →
© Henrike Heijboer

VSP : Geen Getijdenpark maar wel € 50.000,- in Het Scheur?

Het is wat de VSP betreft daarom aan de ene kant een opluchting dat dit luchtkasteel in het water verdwijnt, maar aan de andere kant is het wel te hopen dat de aanloopkosten van € 50.000,- die inmiddels al besteed zijn, alsnog teruggevorderd kunnen worden.  

LEES MEER →

Ingezonden: Jongeren betrekken bij de cultuur van Maassluis!

Zo is er een aparte pagina op de website van de gemeente voor het cultuurmenu. Wist u dat en heeft u deze al eens bezocht? Het Cultuurmenu van de gemeente is overigens dringend aan actualisering toe.

LEES MEER →
© PR

VSP: “Burgemeester, dit is eens maar nooit meer!”

WMO en GIDS gelden besteden aan een EO -programma, De burgemeester vond achteraf de gevolgde procedure niet gelukkig en incorrect.

LEES MEER →

Gebruikt algoritmen bij controles door gemeente

Naast de verplichting bijstandsuitkeringen rechtmatig te verstrekken is er ook de verplichting toto controle en handhaving daarop. Wij gebruiken binnen Stroomopwaarts een risicoprofiel voor de gerichte controle op rechtmatigheid. Verder …

LEES MEER →

VSP – voortgang aanvalsplan laaggeletterdheid.

Bij het Taalfront Maassluis zijn de volgende organisaties aangesloten: de gemeente Maassluis, Bibliotheek de Plataan, Stichting Lezen en Schrijven, Taalhuis, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Albeda en Stroomopwaarts.

LEES MEER →