VSP: Kunnen de wachttijden voor zwemlessen korter?

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat wachttijden drastisch  korter worden ?

LEES MEER →

VSP: Vragen over Cliëntervaringen en benutting Wmo-middelen

Waarom wordt relatief laag gescoord op thema’s als verbetering van zelfregie en het door cliënten ervaren van een beter leven?

LEES MEER →
© PR

VSP in begrotingsdebat: een giftige erfenis van de projectontwikkelaar Wilgenrijk

Ik had het hiervoor over het gras in Wilgenrijk. Daar komt ander groen voor in de plaats, maar wat het onderhoud betreft wel in de duurdere categorie, zo zegt de begroting. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld de Sluispolders. Het lijkt een bijna giftige erfenis van de projectontwikkelaar.

LEES MEER →

VSP is het oneens met B&W over uitstel bezuiniging

De fractie van de VSP zet grote vraagtekens bij die redenering. Volgens VSP ons is dat geld bedoeld om mensen, bedrijven en organisaties die financieel nadeel hebben ondervonden van de Corona-pandemie, te helpen en niet om een gat in de begroting te dichten.

LEES MEER →

Ingezonden: Is dit het einde van de VSP?

Incasseringsvermogen. Juist met kritiek moet je als politicus goed omgaan, daar kan je alleen maar van leren.

LEES MEER →

B&W – Jumbo, ook voor uw grote boodschap

“Wij willen een openbaar toilet, waarom vertikt u dat te realiseren? Heeft u maling aan de bezoekers van onze stad?  Een toilet met privacy waar men anoniem een bezoek aan kan brengen. Is dat nu echt zo moeilijk te begrijpen?”

LEES MEER →

VSP wil verlaging van de OZB, is tevreden over kadernota 2022-2025

Alle reden om hier hard uit te spreken dat voor de VSP de OZB in de komende begroting niet meer mag worden verhoogd en mogelijk zelfs moet worden verlaagd omdat de volumetoename en de waardestijging dat ruimschoots mogelijk maken.

LEES MEER →

VSP heeft nieuwe identiteit: Zelfde naam, andere betekenis

In de vernieuwde VSP staan de drie letters nu voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Die vertegenwoordigen volgens de partij beter de kernwaarden waarvoor de VSP staat. VSP Maassluis blijft zich inzetten voor de senioren en kwetsbare doelgroepen in de stad.

LEES MEER →