Snelheid afhandelen van spoedmeldingen door politie

De aanrijtijden van de politie blijft op bovenstaande bestuurlijke tafels een belangrijk aandachtspunt. Voor Maassluis geldt dat de politie in 83 procent van de gevallen op tijd arriveert om hulp te bieden.

LEES MEER →

Column GR2022 – Duurzaamheid en woongenot

Maassluis is een dichtbevolkte stad met gelukkig nog wat groene plantsoenen. Deze worden wat VSP Maassluis betreft niet allemaal volgebouwd. Nieuwbouw vanwege woningnood mag niet ten koste gaan van woongenot van de inwoners.

LEES MEER →
© PR

Ton Luijendijk lijsttrekker VSP Maassluis

“Met zijn brede politieke en maatschappelijke ervaring is hij de ideale lijsstrekker voor de VSP. Hij werkt hard voor de partij, is integer en betrouwbaar en ik vind hem heel sterk in de debatten in de gemeenteraad.”

LEES MEER →

Gemeente financiert precariobelasting voor horeca

Op 1 februari 2022 hebben wij besloten om het verzoek van KNH om de precariobelasting 2021 te financieren uit het Corona noodfonds, in te willigen.

LEES MEER →

VSP: Kunnen de wachttijden voor zwemlessen korter?

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat wachttijden drastisch  korter worden ?

LEES MEER →

VSP: Vragen over Cliëntervaringen en benutting Wmo-middelen

Waarom wordt relatief laag gescoord op thema’s als verbetering van zelfregie en het door cliënten ervaren van een beter leven?

LEES MEER →
© PR

VSP in begrotingsdebat: een giftige erfenis van de projectontwikkelaar Wilgenrijk

Ik had het hiervoor over het gras in Wilgenrijk. Daar komt ander groen voor in de plaats, maar wat het onderhoud betreft wel in de duurdere categorie, zo zegt de begroting. Zeker vergeleken met bijvoorbeeld de Sluispolders. Het lijkt een bijna giftige erfenis van de projectontwikkelaar.

LEES MEER →

VSP is het oneens met B&W over uitstel bezuiniging

De fractie van de VSP zet grote vraagtekens bij die redenering. Volgens VSP ons is dat geld bedoeld om mensen, bedrijven en organisaties die financieel nadeel hebben ondervonden van de Corona-pandemie, te helpen en niet om een gat in de begroting te dichten.

LEES MEER →