© PR

Edo Haan: De effecten van de metrolijn

Edo Haan lichtte toe dat het hem erom gaat de toename van de mobiliteit door de aanstaande metrolijn in een breder kader te duiden.

LEES MEER →

Kruising Albert Schweitzerdreef – Stadsmolen veilig maken

In het actieplan is de stand van zaken opgemaakt ten aanzien van de verkeersveiligheid in Maassluis. Hieruit blijkt dat Maassluis geen black spots kent. Dat zijn locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden.

LEES MEER →

Brandbrief over gaswinning

Onder Maassluis ligt een beoogd “kleiner” veld dat door de NAM is gepland in exploitatie te worden genomen. Voorts ligt Maassluis geografische op of direct grenzend aan een aantal velden van Westland en bevingen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

LEES MEER →

Column(3): “Arrestatie in het Wipperspark”

Flessentrekkers in het Wipperspark. Er is volgens mij door de gemeente geen enkel gedegen onderzoek gedaan naar de hoofdrolspelers, naar hun achtergrond en hetgeen eerder zou zijn gerealiseerd, etc.

LEES MEER →
© google maps

Vestia-woning aan Ververij vrijgegeven of niet?

Óf B&W zat er naast óf waarom mogen de bewoners weer de woning in?

LEES MEER →

Wat is het feitelijk gebruik van InBlik?

Naar ons idee gaat het erom dat jongeren de weg weten te vinden naar InBlik. Daarbij kijken we niet naar afkomst en etniciteit.

LEES MEER →
© google maps

Aanpassingen OV haltes

Alle nieuwe openbaar vervoerhaltes zullen sowieso volgens de toegankelijkheidseisen worden aangelegd. Dat betreft de 3 nieuwe metrohaltes op de Hoekse Lijn en 2 nieuwe (bus)halteparen op de Jan Schoutenlaan en de Westlandseweg, die naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden.

LEES MEER →
© google streetviews

VSP: Onveilige oversteeksituatie bij MSV’71

We zijn inmiddels 20 maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef dit ondanks eerder gedane toezeggingen door het vorige college mede op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie bij monde van het toenmalige raadslid dhr. Voskamp.

LEES MEER →