©  Edwin McDunn - Vredig Avonturis

De fractie van de VVD heeft aan het college van B&W gevraagd of zij de zorg deelt dat de speelplaats in de avonduren gevoelig is voor vernielingen en vervuiling. Tevens vraagt de fractie inzicht in de actuele cijfers ten aanzien van overlast en vernielingen.

Het antwoord van B&W luidt:

Ja. Het is altijd een opgave om een openbaar gebied zo in te richten en te beheren dat er zo weinig mogelijk kans bestaat op vernielingen en vervuiling. Tijdens de ontwerp- en de uitvoeringsfase is er dan ook veel aandacht geweest om de natuurspeelplaats met natuurlijke materialen zo duurzaam en ‘hufterproof’ mogelijk aan te leggen. Feitelijk is de schade tot op heden nihil. Van vervuiling is nauwelijks sprake. Tot op heden zijn er 5 meldingen binnengekomen betreffende overlast op de natuurspeelplaats. De meldingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van één melder en de buurtpreventie.

2 meldingen over zwerfafval net na de opening.
2 meldingen over vuurtje stoken.
1 melding over hangjongeren.
De vernielingen beperken zich tot verbrande takken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt