© PR - Onderhoud, maar ook het toezicht door vrijwilligers

Er is veel onrust ontstaan onder ouders die begaan zijn met de natuurspeelplaats Avonturis. De VVD fractie vraagt aan B&W welke mogelijkheden ziet u om als gemeente samen met ouders toezicht vorm te geven? Denkt u  bijvoorbeeld dit op gelijksoortige manier als buurtpreventie aan te pakken?

Het college van B&W heeft als volgt geantwoord:

De negatieve publiciteit in de media van enkele weken geleden valt niet te staven met feiten. Op het verbranden van een paar takken na is er tot op heden niets vernield. Er is zeer regelmatig controle op vernielingen en onregelmatigheden. Er zijn tot op heden weinig klachten en vernielingen. Het overgrote deel van de reacties die wij sinds de opening van Avonturis ontvangen, zijn juist louter positief.

Ter voorkoming van calamiteiten en om nog meer invulling te geven aan het toezicht zijn we bezig met het vergroten van het vrijwilligersbestand voor beheer en toezicht. De mogelijkheid om dit met ouders verder vorm te gaan geven zijn wij dus reeds aan het verkennen.

Dee wethouder staat niet open voor het aanbrengen van (tijdelijk)  camera-toezicht ter voorkoming van calamiteiten,. Gezien voorgaande feiten en de plicht tot bescherming van de privacy achten B&W het nu niet nodig om maatregelen te nemen. Uiteraard gaan de controles door.

Tot op heden is er geen sprake van calamiteiten. Al sinds de opening van de natuurspeelplaats wordt de plek dagelijks (ook in het weekend) door de gemeente bezocht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of alle speelattributen en -toestellen werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Zowel overdag als ’s avonds is er meerdere keren toezicht door het team Handhaving & Toezicht en de politie. Daarnaast houdt het buurtpreventieteam ’s avonds een extra oogje in het zeil. Ook het jongerenwerk Welzijn E25 gaat ’s avonds regelmatig in contacten met de jongeren in of rond Avonturis. Vrijwilligers houden naast het beheer ook een oogje in het zeil. Het afval dat per ongeluk naast de afvalbakken is beland, wordt opgeruimd en de afvalbakken worden dagelijks geleegd. In het weekend worden de bakken ook geleegd en losliggend vuil opgeruimd.

Verder worden er in overleg met Handhaving & Toezicht en de politie worden de informatieborden aangepast, waarbij benadrukt wordt dat vuurtje stoken alleen is toegestaan in de daarvoor bedoelde vuurschaal.

Vernielingen worden snel hersteld. Met behulp van vrijwilligers trachten we de kosten laag te houden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt