MAASSLUIS | In antwoord op vragen fractie van de PvdA over de alarmerende berichten over de gang van zaken bij Careyn heeft het collega van B&W onderstaande geantwoord. Er zijn geen specifieke resultaten bekend van de kwaliteit van zorg in de instelling in Maassluis. Op zorgkaart Nederland zijn wel reviews van klanten en mantelzorgers te vinden over de kwaliteit van zorg van Careyn Maassluis en locatie De Vloot.

Careyn Maassluis heeft te kampen met een hoger ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde, het verzuim is in beeld en de contacten met bedrijfsarts en medewerkers zijn goed. Ook zijn er een aantal vacatures. Careyn doet er alles aan om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen en vacatures te vervullen. Onlangs is in dit kader een grote wervingscampagne gestart. Daarbij zijn er geen verhalen van ontevreden medewerkers of ontevreden patiënten en mantelzorgers bekend in Maassluis.

B&W vinden het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. B&W hebben er alle vertrouwen in dat onze inwoners deze zorg krijgen, ook in de toekomst.

Zorgkantoor DSW is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (verpleeghuiszorg) en zorgverzekeraars voor de kwaliteit en continuïteit van de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet). Zij hebben regelmatig overleg met Careyn over de huidige en toekomstige situatie.

Careyn houdt alle betrokkenen goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht het uiteindelijk nodig zijn dan wordt in samenwerking met de partners de continuïteit zo goed mogelijk gewaarborgd. Careyn is open naar stakeholders, zoals het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de bank. Daar waar mogelijk denken deze stakeholders met Careyn mee, voorbeelden daarvan zijn het landelijk interventieteam, de extra gelden van VWS en de inzet van het programma ‘waardigheid en trots’.

Careyn biedt in het kader van de Wmo individuele begeleiding aan inwoners van Maassluis. De financiële problemen komen niet door de inkoopafspraken die namens de gemeente Maassluis zijn gemaakt voor de inkoop van deze ondersteuning.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt