Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), Wet Politiegegevens, Wet Veiligheidsregio’s, Politiewet

MAASSLUIS | Gemeenten hebben de regie op veiligheid. Gemeenteraadsleden hebben daarin drie rollen te vervullen, namelijk: Kaders stellen, Controleren, Volksvertegenwoordiging. Om deze drie rollen goed tot uiting te laten komen, staat de website van CCV vol met mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven. Natuurlijk doet ieder raadslid dit op zijn of haar eigen manier, maar het is altijd goed om te weten hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden je daar als raadslid op hebt.

Raadsleden & Veiligheid

Redenen om veiligheid actief op te pakken

Veiligheid staat bij bijna alle gemeenten hoog op de politieke agenda. Dat blijkt uit het CCV-onderzoek over raadsleden en veiligheid (2015). Dit onderzoek was een vervolg op een eerdere enquête in 2011. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de meerderheid van de raadsleden meer invloed wil op het lokale veiligheidsbeleid. Dat is een belangrijke constatering, zeker in het licht van de volgende ontwikkelingen:

 • De ‘eerste generatie’ veiligheidsplannen lopen tegen hun grenzen aan. Het is tijd voor vernieuwing. Na een periode van opbouw en groei, is het tijd voor bezinning en kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd blijft veiligheid het hoog op de politiek-maatschappelijke agenda staan.
 • Er zijn op lokaal niveau altijd wel concrete veiligheidsvraagstukken die vragen om aandacht van bestuur, politie, brandweer, en/of justitie. Het agenderen van concrete problemen door raadsleden kan onnodige ‘incidentenpolitiek’ zijn, maar er kunnen ook wezenlijke lokale problemen achter schuilgaan.
 • Het politiebestel nationaliseert en dat vraagt – meer dan ooit – om lokale politieke inbreng, onder meer bij beleids- en planvorming. Raadsleden tonen zich bezorgd over nationale invloed op het presteren van de politie in hun gemeente.
 • De politie richt zich op kerntaken of wettelijke taken (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare ode en noodhulp). Gemeenten krijgen een groter eigen aandeel bij toezicht en handhaving: 67% van de raadsleden vindt dat er in zijn of haar gemeente behoefte is aan meer toezichthouders in overheidsdienst.

Veiligheid van raadslid zelf

Niet alleen het lokale veiligheidsbeleid is belangrijk, maar ook de veiligheid van het raadslid zelf. Uit onderzoek (februari 2014) van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en de Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) blijkt dat een derde van de raadsleden in 2013 geconfronteerd is met agressie en geweld. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor het raadslid zelf, maar heeft ook invloed op het functioneren van het raadslid.

Veilige Publieke Taak

Zakboek Openbare orde en veiligheid

Het zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zet de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester op een rij. Er wordt ingegaan op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Wet Politiegegevens, de Wet Veiligheidsregio’s, de Politiewet en algemene en specifieke bevoegdheden.

Zakboek
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  2 februari 2018 at 10:13

  “Heilig De Veiligheid………,
  Mijd De Schijn-Heiligheid!”