Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), Wet Politiegegevens, Wet Veiligheidsregio’s, Politiewet

MAASSLUIS | Gemeenten hebben de regie op veiligheid. Gemeenteraadsleden hebben daarin drie rollen te vervullen, namelijk: Kaders stellen, Controleren, Volksvertegenwoordiging. Om deze drie rollen goed tot uiting te laten komen, staat de website van CCV vol met mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven. Natuurlijk doet ieder raadslid dit op zijn of haar eigen manier, maar het is altijd goed om te weten hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden je daar als raadslid op hebt.

Raadsleden & Veiligheid

Redenen om veiligheid actief op te pakken

Veiligheid staat bij bijna alle gemeenten hoog op de politieke agenda. Dat blijkt uit het CCV-onderzoek over raadsleden en veiligheid (2015). Dit onderzoek was een vervolg op een eerdere enquête in 2011. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de meerderheid van de raadsleden meer invloed wil op het lokale veiligheidsbeleid. Dat is een belangrijke constatering, zeker in het licht van de volgende ontwikkelingen:

 • De ‘eerste generatie’ veiligheidsplannen lopen tegen hun grenzen aan. Het is tijd voor vernieuwing. Na een periode van opbouw en groei, is het tijd voor bezinning en kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd blijft veiligheid het hoog op de politiek-maatschappelijke agenda staan.
 • Er zijn op lokaal niveau altijd wel concrete veiligheidsvraagstukken die vragen om aandacht van bestuur, politie, brandweer, en/of justitie. Het agenderen van concrete problemen door raadsleden kan onnodige ‘incidentenpolitiek’ zijn, maar er kunnen ook wezenlijke lokale problemen achter schuilgaan.
 • Het politiebestel nationaliseert en dat vraagt – meer dan ooit – om lokale politieke inbreng, onder meer bij beleids- en planvorming. Raadsleden tonen zich bezorgd over nationale invloed op het presteren van de politie in hun gemeente.
 • De politie richt zich op kerntaken of wettelijke taken (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare ode en noodhulp). Gemeenten krijgen een groter eigen aandeel bij toezicht en handhaving: 67% van de raadsleden vindt dat er in zijn of haar gemeente behoefte is aan meer toezichthouders in overheidsdienst.

Veiligheid van raadslid zelf

Niet alleen het lokale veiligheidsbeleid is belangrijk, maar ook de veiligheid van het raadslid zelf. Uit onderzoek (februari 2014) van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en de Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) blijkt dat een derde van de raadsleden in 2013 geconfronteerd is met agressie en geweld. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor het raadslid zelf, maar heeft ook invloed op het functioneren van het raadslid.

Veilige Publieke Taak

Zakboek Openbare orde en veiligheid

Het zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zet de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester op een rij. Er wordt ingegaan op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Wet Politiegegevens, de Wet Veiligheidsregio’s, de Politiewet en algemene en specifieke bevoegdheden.

Zakboek
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  2 februari 2018 at 18:50

  Het grootste gevaar plus de gevoelens van onveiligheid voor de gemiddelde burger dienaangaande komt tegenwoordig vooral van de Nederlandse Overheid zelf en vanuit de €uropesche Unie met het internationaal bank & grootbedrijf als de opdrachtgevers.

  Overdreven betuttelende maatregelgeving, inperking van democratisch vrijheden. De invoering van de Sleepwet, de afschaffing van dividentbelasting & referendumrecht. Afschaffing van arbeidsvoorwaarden. Het verkwanselen van onze pensioenen. Het inperken van toegang tot rechtsgang en de individueel zelfbeschikking enz. Zo kan ik nog hier nogwel een uurtje over doorgaan.

  Het m.i. wel meest stuittende hieraan is dat veel burgers nog steeds menen, dat ze vrije mensen zijn. Burgers met een privacy zijn. Privacy dat door ‘n democratisch Overheid wordt gerespecteert. Laat mij niet lachen onbenulligheden die u bent, u heeft vrijwel geen privacy meer en het allerlaatst stukje privacy dat u nog zelf heeft; “namelijk het vrij kunnen beschikken over uw eigen geld of het contant geld op zak hebben”, wordt binnen enkele jaren in Nederland alsook in de €U verboden. Dit wordt uw toekomst.

  Als contant geld verdwenen is, kunnen we alleen nog elektronisch betalen.

  Het zal deze gevolgen hebben:

  – Alle betalingen zullen worden gevolgd. Niets kan nog aan het alziend oog ontsnappen. De verkregen informatie leidt tot een gedragprofiel van alle individuen. Daarin wordt niet alleen opgenomen hoeveel iemand uitgeeft, maar ook waaraan, aan wie en wanneer. En de verhoudingen daartussen. Dit zegt enorm veel over het privéleven van mensen. PRIVACY zal dus definitief verleden tijd zijn.

  – Omdat het GEDRAG van mensen diepgaand in kaart gebracht zal worden, ontstaat de mogelijkheid om gedrag direct te koppelen aan toegang tot producten en diensten. Bij ongewenst gedrag, kan die toegang beperkt of geblokkeerd worden.

  – BESTRAFFEN van gedrag wordt heel eenvoudig. Bij ongewenst gedrag kunnen mensen simpelweg individueel worden uitgesloten van toegang tot levensbehoeften. Gevangenissen worden overbodig. Individueel blokkeren van toegang tot bijv. vervoer, communicatie of voedsel zal daarvoor in de plaats komen. Ongewenst gedrag is direct en volledig geautomatiseerd in beeld, en dus is er minder politie nodig.

  – Gewenst gedrag kan worden afgedwongen. Met elektronisch betalen (samen met alle andere beperkingen van privacy) kan het gedrag van iedereen individueel in kaart gebracht worden. Ongehoorzaam gedrag leidt automatisch tot uitsluiting. Men kan niet terugvallen op anonieme contante betaling. Een situatie waarin gedrag wordt afgedwongen, heet ONVRIJHEID.

  – Op iedere transactie zal BELASTNG geheven worden. Dus ook op het zakgeld voor de kinderen, het tientje dat je iemand geeft voor zijn verjaardag, de beloning van de buurjongen die een klusje voor je doet. BTW en andere belastingen zullen verdwijnen. Alles kan en zal bij iedere transactie direct worden ingehouden. Terugvallen op anonieme betaling is onmogelijk.

  – Banken zullen NEGATIEVE RENTE gaan heffen. Banken zullen kosten gaan berekenen voor het bewaren van geld. Dat kan nu niet omdat mensen dan hun geld van de bank halen. Dit is onmogelijk als er geen contant geld meer bestaat en al het geld dus altijd op een bank staat. In principe kunnen de banken die kosten zo hoog maken als ze willen. Er is immers toch geen alternatieve mogelijkheid meer.

  https://nos.nl/artikel/2202828-geldautomaat-verdwijnt-verder-mobiele-pin-biedt-soms-uitkomst.html
  Geldautomaat verdwijnt verder, mobiele pin biedt (soms …

 2. Aad Rieken
  2 februari 2018 at 10:13

  “Heilig De Veiligheid………,
  Mijd De Schijn-Heiligheid!”