Lady Anne langer in Maassluis

De Gemeenteraad van Maassluis stemde gisteravond met overgrote meerderheid in om het contract met het COA voor de noodopvang van vluchtelingen in Maassluis te verlengen.

LEES MEER →

Politie, handhaving en de rol van de burgemeester

Er wordt onder meer ingegaan op het gezag van de burgemeester ten opzichte van Openbare Orde en Veiligheid en anderzijds het gezag van het Openbaar Ministerie als het gaat om het strafrecht.

LEES MEER →

Ton Luijendijk (VSP Maassluis) niet meer terug in gemeenteraad

Daar kan ik op een voor mezelf geloofwaardige wijze niet mee doorgaan. Mijn inbreng en bijdrage is niet door de kiezer gehonoreerd. Dan rest maar een conclusie in de politiek: wegwezen!

LEES MEER →

ChristenUnie en FvM willen meer blauw op straat

“BOA’s mogelijk kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen met een op de verdediging gerichte ambtsinstructie, zodat zij zich kunnen verdedigen tegen (dreigend) lichamelijk letsel.”

LEES MEER →

Edo Haan gaat er vanuit dat het bij 8 weken blijft

Vluchtelingenopvang: Hoe staat de gemeente Maassluis hierin en wat is uw visie hierop.

LEES MEER →

Blijft de gemeenteraad de bedrijveninvesteringszone Stadshart steunen?

De bedreigingen zijn op het gebied van de economische ontwikkelingen (o.a. in verband met de effecten van de coronacrisis en de veranderende consumententrends), de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, toename van leegstand en verpaupering van het gebied.

LEES MEER →

Geef lopen voorrang

De gemeenteraad ontving een schrijven van de belangengroep Voetgangersbeweging.nl die opkomt voor de wandelaar en de sportieve loper. Zij vragen daarin aandacht voor het belang en de bescherming van de mens te voet.

LEES MEER →