CCV Raadsleden en Veiligheid

Om deze drie rollen goed tot uiting te laten komen, staat de website van CCV vol met mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven. Natuurlijk doet ieder raadslid dit op zijn of haar eigen manier, maar het is altijd goed om te weten hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden je daar als raadslid op hebt.

LEES MEER →

25/1 Maassluis Belang presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Iedereen is welkom. Rond 20.00 uur bieden zij het eerste exemplaar aan. Aansluitend is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en drankje met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

LEES MEER →

“Laag niveau van de gemeenteraad”

“Het college rent vooruit. De raad blijft achter door gebrek aan kennis en tijd”; aldus een PvdA-raadslid.

LEES MEER →

Begrotingsdebat: PvdA blijft strijdbaar

“PvdA kiest voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.”

LEES MEER →

CDA positief over plannen voor 2018

De fractie van de CDA is positief en optimistisch over hoe de gemeente verder kan in 2018. Met een aantal amendementen en moties ligt er een solide basis om Maassluis mooi(er) te maken.

LEES MEER →

Vertrouwen door verbinden met alle inwoners

Verder zijn we net als een aantal andere partijen van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft … Wij zullen de ontwikkelingen van de fusie gesprekken bij de bibliotheek kritisch blijven volgen.

LEES MEER →

7/11+ 8/11 Live: Volg de Gemeenteraad over Begroting 2018

De gemeenteraad van Maassluis vergadert dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 over de begroting voor 2018 en volgende jaren. Beide vergaderingen starten om 19.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom deze bij te wonen. De vergaderingen zijn ook live te volgen via de website.

LEES MEER →

24/10 Evaluatie Jeugdhulp Maassluis

De thema-avond / werkbezoek is gericht op de jeugdhulp binnen de gemeente Maassluis. Voor de burgers van Maassluis is het wijkteam, Vraagraak, de centrale spil daarin.

LEES MEER →