Openbaar vervoer, boomkap en rookvrije omgevingen

Op 14 mei vergaderen 2 raadscommissies over diverse onderwerpen. Aansluitend is er de tweewekelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad. Deze vangt aan om 20.45 uur. Je kunt erbij zijn of via internet meekijken / luisteren.

LEES MEER →
© PR

Gevolgen Wet Verplichte GGZ

Verwarde mensen. Lokaal ligt het accent straks op het voorkomen, vroegtijdig signaleren en zorgen voor toeleiding naar passende hulp. Regionaal ligt het accent op het zorgen voor voldoende intensieve zorgtrajecten, de triage bij 112 meldingen en het zorgdragen voor passend vervoer.

LEES MEER →
© google

Afbreken vervallen kassencomplex

Na goedkeuring worden er drie woningen op het terrein gebouwd.

LEES MEER →

Gemeenteraad: Werkbezoek aan de Koningshof

Met dit werkbezoek wordt de gemeenteraad onder andere geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Koningshof sinds mei 2017 en welke ideeën er zijn voor de toekomst.

LEES MEER →

Voorgenomen wijzigingen rond Horeca

Een gemeenteraadscommissie bespreekt vanavond die nota 2018 en adviseert daarna B&W in de voltallige raadsvergadering.

LEES MEER →

Onderzoek rekenkamercommissie naar de decentralisatie jeugdhulp

Er is nog geen enkel zicht in hoeverre de doelen van de transformatie worden gerealiseerd.

LEES MEER →
© Anette Jansen

Video: Zo kwam de coalitie er aldus de onderhandelaars

Een korte verantwoording in max 5 minuten per spreker

LEES MEER →

CCV Raadsleden en Veiligheid

Om deze drie rollen goed tot uiting te laten komen, staat de website van CCV vol met mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven. Natuurlijk doet ieder raadslid dit op zijn of haar eigen manier, maar het is altijd goed om te weten hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden je daar als raadslid op hebt.

LEES MEER →