Geef lopen voorrang

De gemeenteraad ontving een schrijven van de belangengroep Voetgangersbeweging.nl die opkomt voor de wandelaar en de sportieve loper. Zij vragen daarin aandacht voor het belang en de bescherming van de mens te voet.

LEES MEER →

Open Brief: Hulpvraag van de Politie aan de gemeenteraad

Het bestuur van onze vereniging vraagt U om de politie eenheid Rotterdam te helpen. Hulp om oplossingen te zoeken in diverse problemen die onze eenheid raken.

LEES MEER →
©Jelle Ravestein

Raad moet beslissen over camperplaatsen

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 13 camperparkeerplaatsen en enkele bijbehorende voorzieningen op twee locaties in Maassluis. Echter: de ontwikkeling is in strijd met de geldende bestemmingsplannen

LEES MEER →

Gemeenteraad boos op burgers

Gemeenteraad ageert tegen uitingen op sociale media over wens tot herbenoeming burgemeester Haan.

LEES MEER →

LIVE: gemeenteraad van 17:00 tot 23:30

De gemeenteraad vergadert over de voorgestelde begroting voor 2021-2024

LEES MEER →

College B&W presenteert sluitende begroting

De oplopende tekorten op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg zijn ontstaan doordat het Rijk taken naar de gemeente heeft overgeheveld zonder voldoende financiële middelen en zonder beleidsvrijheid om de kosten in de hand te kunnen houden. Daardoor komt Maassluis steeds meer geld te kort op die taken.

LEES MEER →

15/9 Debat op Dinsdag

De agenda’s van het Debat op Dinsdag 15 september a.s. zijn vol belangrijke onderwerpen. Twee raadscommissies bespreken onderstaande zaken, voorafgaand aan de raadsvergadering.

LEES MEER →

VSP zet Lijndraaiersbrug op de agenda gemeenteraad

De VSP is geschokt en bezorgd en wil daarom het college hierover bevragen.

LEES MEER →