Voorgenomen wijzigingen rond Horeca

Een gemeenteraadscommissie bespreekt vanavond die nota 2018 en adviseert daarna B&W in de voltallige raadsvergadering.

LEES MEER →

Onderzoek rekenkamercommissie naar de decentralisatie jeugdhulp

Er is nog geen enkel zicht in hoeverre de doelen van de transformatie worden gerealiseerd.

LEES MEER →
© Anette Jansen

Video: Zo kwam de coalitie er aldus de onderhandelaars

Een korte verantwoording in max 5 minuten per spreker

LEES MEER →

CCV Raadsleden en Veiligheid

Om deze drie rollen goed tot uiting te laten komen, staat de website van CCV vol met mogelijkheden hoe hier invulling aan te geven. Natuurlijk doet ieder raadslid dit op zijn of haar eigen manier, maar het is altijd goed om te weten hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke mogelijkheden je daar als raadslid op hebt.

LEES MEER →

25/1 Maassluis Belang presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Iedereen is welkom. Rond 20.00 uur bieden zij het eerste exemplaar aan. Aansluitend is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en drankje met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

LEES MEER →

“Laag niveau van de gemeenteraad”

“Het college rent vooruit. De raad blijft achter door gebrek aan kennis en tijd”; aldus een PvdA-raadslid.

LEES MEER →

Begrotingsdebat: PvdA blijft strijdbaar

“PvdA kiest voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.”

LEES MEER →

CDA positief over plannen voor 2018

De fractie van de CDA is positief en optimistisch over hoe de gemeente verder kan in 2018. Met een aantal amendementen en moties ligt er een solide basis om Maassluis mooi(er) te maken.

LEES MEER →