MAASSLUIS | Twee weken gelden ontving de gemeenteraad een hulpvraag van de ANP regionale afdeling eenheid Rotterdam.

onderstaande de gehele tekst


Aan: Gemeenteraad van de gemeente Maassluis
Van: ANPV, regionale afdeling eenheid Rotterdam 20 mei 2021
Betreft: Hulp verzoek

Beste raadsleden,

U leest het goed. Het bestuur van onze vereniging vraagt U om de politie eenheid Rotterdam te helpen. Hulp om oplossingen te zoeken in diverse problemen die onze eenheid raken.

En wij vragen die hulp niet, omdat we ontevreden zijn over de inspanningen van de Politiechef Westerbeke of regio Burgemeester Aboutaleb. Integendeel. Wij vragen de hulp ook niet omdat wij het niet weten.
We willen u nadrukkelijk deelgenoot maken van deze problematiek omdat u de burger vertegenwoordigd en de politie acteert, ondergeschikt aan het bevoegd gezag.
De samenhang is derhalve dat wij beiden het beste voor hebben met de burger in onze eenheid, uiteraard daaronder mee in begrepen, de bedrijven en passanten.

We duidden op de volgende problemen:

• De operationele capaciteit & werkdruk
• De studenten instroom
• opvang van nieuwe agenten in samenhang tot erkenning & waardering
• diversiteitsbeleid

Zonder krachtige ombuigingen blijft al het politiepersoneel in deze eenheid opnieuw en langdurig onder te grote druk prestaties na streven, die nu en in de toekomst teveel (in- en externe) slachtoffers eisen. Graag maakt het afdelingsbestuur tijd om bovenstaande problemen toe te lichten en vragen uwerzijds, te beantwoorden. We hebben ook een e-mail adres beschikbaar om reacties te ontvangen.

Met de belofte dat al uw suggesties door ons bestuur zullen worden beantwoord en omarmd waar zij kunnen leiden tot heldere afspraken en oplossingen die een positieve bijdrage aan genoemde zaken leveren. Alles zodat de burger een (nog) betere politie zal zien en ervaren.

De voorzitter

ANPV regionale afdeling eenheid Rotterdam

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt