Open brief aan B&W : Zorg over InBlik

Tijdens het overleg op 23 februari is het niet duidelijk geworden wat er de afgelopen maanden in het kader van ‘een zorgvuldig proces’ is gebeurd. Betrokkenen zijn voor een voldongen feit geplaatst, waarbij geen ruimte was voor het bespreken van alternatieven. Die zijn er volgens wethouder Keijzer ook niet. Daarbij gaat het college voorbij aan twee belangrijke zaken.

LEES MEER →

Open Brief: Kom op provincie, laat uw tanden zien

De provincie handelt eenzijdig en volgt slaafs de minister. Dat is niet in het belang van Maassluis. Kom op provincie, laat uw tanden ook de andere kant op zien

LEES MEER →

Open brief: Personeel Koningshof achter scenario vijf ‘Huis van culturen’

Graag via deze weg onze steun betuigen. Wij willen u: de gemeenteraad en het college, veel steun, maar vooral veel wijsheid toewensen in uw besluitvorming omtrent de toekomst van Koningshof,.

LEES MEER →