MAASSLUIS | De vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Maasluis – D66, VSP, Maassluis Belang en ChristenUnie – zijn verbaasd en verontwaardigd over de wijze waarop B&W omgaat met de belangen van de organisaties die voor hun activiteiten tot nu toe gebruik maken van het gebouw InBlik. Datzelfde geldt voor de belangen van de omwonenden. Door de wijze van communiceren wordt de verdenking gewekt dat er sinds afgelopen zomer geen verder overleg is geweest. Verder lijkt het er sterk op dat de gemeenteraad geconfronteerd gaat worden met een voldongen feit zonder zorgvuldige afwegingen.  De vier partijen hebben dan ook onderstaande open brief opgesteld waarin B&W wordt aangesproken over deze gang van zaken.

 


OPEN BRIEF aan het College van B&W te Maassluis

Geacht college,

Wij zijn verbaasd en verontwaardigd over de wijze waarop u omgaat met de belangen van de organisaties die voor hun activiteiten tot nu toe gebruik maken van het gebouw InBlik. Datzelfde geldt voor de omwonenden.

Vanuit de raad is al meerdere malen aangegeven dat daar grote zorgen bestaan over de toekomst van InBlik. Dit naar aanleiding van eerdere berichten dat dit gebouw (weer) de functie van jongerencentrum zou krijgen. Zonder dat hierover op enigerlei wijze met de raad is gesproken, ontstaat sterk de indruk dat hierover binnen het college al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Op 23 februari 2017 heeft wethouder Keijzer namens het college vertegenwoordigers van de gebruikers van InBlik en van de omwonenden duidelijk gemaakt, dat dit gebouw inderdaad volledig (7 dagen per week) als open jongerencentrum zal worden gebruikt. En dat al met ingang van 1 mei aanstaande.

De raad heeft hiervan uitsluitend kennis genomen via publicaties op Maassluis.nu en de WOS. Uit die berichten blijkt dat betrokkenen voor een voldongen feit zijn geplaatst. Het indienen van een petitie met 470 handtekeningen heeft geen enkel effect gehad.

Wij vragen ons af, waarom de raad niet direct na het gesprek op 23 februari is geïnformeerd over het standpunt van het college.
Mocht het zo zijn, dat dit standpunt er formeel op dat moment nog niet was, dan is het des te verbazender, dat wethouder Keijzer deze mededeling als een vaststaand besluit heeft gedaan.

Al in augustus 2016 kwamen berichten naar buiten over plannen om InBlik weer de functie van jongerencentrum te geven. Eén van de in die berichten genoemde redenen daarvoor was, dat het Marokkaanse jongerencentrum Ummah Wahidah zijn huisvesting aan de Burgemeester Zaneveldstraat moest verlaten in verband met de uitbreiding van de aangrenzende moskee.
Uw reactie daarop was dat er alleen sprake was van verkennende besprekingen. Mede gezien de gebeurtenissen vorig jaar in de Burgemeesterswijk maakten omwonenden zich naar aanleiding van deze berichten grote zorgen.
Sindsdien heeft het college bij verschillende gelegenheden gesteld dat er een zorgvuldig proces zal plaatsvinden waarin betrokken partijen tijdig zullen worden geïnformeerd’.

Tijdens het overleg op 23 februari is het niet duidelijk geworden wat er de afgelopen maanden in het kader van ‘een zorgvuldig proces’ is gebeurd.

Betrokkenen zijn voor een voldongen feit geplaatst, waarbij geen ruimte was voor het bespreken van alternatieven. Die zijn er volgens wethouder Keijzer ook niet.

Daarbij gaat het college voorbij aan twee belangrijke zaken.
Ten eerste de grote zorgen die er bestaan over de komst van grote groepen jongeren – zeven dagen per week – naar InBlik.
Daarnaast is een aantal organisaties gedwongen om op korte termijn een alternatieve accommodatie te vinden voor hun activiteiten. Met name voor Myosotis levert dat grote problemen op.

Wij hebben op 8 maart jl. met betrokken organisaties gesproken.
Daarbij is duidelijk geworden dat zij zich niet serieus genomen voelen door dit college. Hun bezwaren zijn voor kennisgeving aangenomen en ook nooit verder met hen besproken.

Wij verwachten op de kortst mogelijke termijn een concreet en uitgebreid toegelicht voorstel van het college, onderbouwd met cijfermatige gegevens.
Dat zullen wij vervolgens op de gebruikelijke manier bespreken.

Gezien de ernst van de situatie hechten wij er aan om U vooruitlopend daarop langs deze weg te informeren over ons grote ongenoegen over de gang van zaken.

VSP Maassluis Maassluis Belang Christen Unie D66
J. van der Maarel G. J. Enzerink J. Dolstra L. Eijskoot
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

7 Reacties

 1. Hans van der Burg
  11 maart 2017 at 19:42

  Als oppositie wordt je Ingeblikt… Wat in zomer2016 al klip en klaar is voorgelegd door de Raad is volgens mij van tafel geveegd en 1mei 2017 ( dag van de arbeid ) is het een feit. Overigens als de Moskee mag uitbreiden en dat mag want dat wordt als argument aangedragen dan waarom niet een pragmatischer oplossing vinden ergo ‘alles onder één dak’ … Ik voorspel een hoop gedoe en de rekening wordt met de lokale verkiezingen van 2018 gepresenteerd.

 2. tlpeter
  11 maart 2017 at 14:20

  Hr. v.d. Wees zo de wind waait, waait zijn jasje.
  De VVD stond toen achter u voorstel en nu zal blijken of dat alleen was om u te steunen als wethouder. Betrouwbaarheid politiek!
  VVD tegen voorstel college, zou een mooi gebaar zijn en de geloofwaardigheid een dienst bewijzen.
  Zo niet dan heeft de VVD ( Hr. v.d. Wees ) iets uit teleggen.

 3. J. Rademaker
  9 maart 2017 at 15:54

  Ummah Wahedi moet weg omdat op de Moskee wil uitbreiden en ze
  die plek nodig hebben en daarvoor moet alles en iedereen wijken.

 4. bea scheurwater
  9 maart 2017 at 11:37

  Gewoon binnen de moskee. En ja, meer diversiteit in de raad kan geen kwaad! Partijbelang eerst, zo triest, en DAT zijn de burgers meer dan zat. Zij willen een realistische zakelijke aanpak.

 5. Aad Rieken
  9 maart 2017 at 10:59

  ”Met Bussen Te-Ge-Lijk In-Blikken!”

 6. Dick.Pasterkamp
  9 maart 2017 at 10:27

  Waar blijft de VVD toen de Hr.v d Wees wethouder was en hij het in zijn portefeuille had was zijn partij ook tegen het omvormen van het In Blik het kosten te veel,er werd een bus gekocht om de jongeren op straat te bereiken. Gerard wees een vent met ballen en schaar je achter de oppositie.

 7. H. Tuil
  9 maart 2017 at 09:13

  Natuurlijk zijn er wel alternatieven. Ummah Wahedi kan op zijn huidige plek blijven! Veel beter dan vlak naast kwetsbare bewoners van De Vloot.