Column(73): Een papieren stad

Och, och de gemeente redeneert vanuit een papieren werkelijkheid. Stop onmiddellijk daarmee!

LEES MEER →

Column(11): Als je doet, doe het dan goed!

Energietransitie is een groot punt waar we bij ambitieniveau van het voorstel een flinke slag zouiden kunnen maken. Bewoners helpen om te besparen, isoleren, en energie op te wekken. En nog meer werk maken om energiearmoede te bestrijden.

LEES MEER →

Column (47): Een Zoetzuur 2022 gewenst!

Wat mij betreft mogen we ook wel wat meer lijken op het Gallische dorpje uit de stripboeken waar de vissen zo nu en dan door de lucht vliegen.

LEES MEER →

Column(26): Kroten tuin

Om te voorkomen dat er in ieder hoekje van de tuin groente wordt verbouwd hebben mijn zoon en ik ook een plantenbak geconfisqueerd.

LEES MEER →

CU visie op “ouderen en jongeren” 

De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 jaar of 65 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam om verborgen problemen op te sporen zoals eenzaamheid. Verdere aanachtspunten zijn

LEES MEER →

Christen Unie zeer teleurgesteld over Hoekse lijn

Wij vragen daarom nogmaals aan het college. Wat kan Maassluis nog verwachten als het gaat om extra kosten. Of staat alles juridisch zo op papier dat alle kosten voor de opdrachtgever Rotterdam is?

LEES MEER →

ChristenUnie Een schoner Maassluis

Goed voorbeeld doet volgen. Dat iedereen in Maassluis “zijn eigen straatje schoonveegt” is de grondgedachte. En vele handen maken het werk licht. Wordt uw wijk de schoonste?

LEES MEER →

Column: Een toegankelijk Maassluis

Hierbij roep ik alle inwoners van Maassluis dan ook op om mee te denken over de toegankelijkheid van de stad. Maak foto’s van plekken die niet toegankelijk zijn en stuur ze door via Schoon, Heel en Veilig, de meldingsplek van de gemeente of meldt ze bij een politieke partij.

LEES MEER →