Column(28): Komt u er nog uit?

Wat voor nut hebben die borden met al die aanplakbiljetten er op met vaak onleesbare teksten en dan nog maar niet te spreken over die koppen op de diverse biljetten? Niemand leest het!

LEES MEER →

D66 – Maassluis (spoedig) aan het warmtenet

Is het mogelijk om alsnog de nieuwbouwlocaties de Kade, het Balkon en Sluispolder op dit warmtenet aan te sluiten of tenminste voorzieningen te laten treffen dat dit alsnog in de nabije toekomst mogelijk is? En verder ….

LEES MEER →

Maassluis sluit niemand uit

Met het hijsen van de Regenboogvlag op 8 januari j.l. is expliciet kenbaar gemaakt dat de gemeente afstand neemt van de inhoud van de verklaring.

LEES MEER →

D66: Nashvilleverklaring en Maassluis

Wanneer ligt het regenboogzebrapad weer in Maassluis, zodat iedereen die het ziet liggen eraan herinnerd wordt dat Maassluis open staat voor iedereen?

LEES MEER →

Column (26): Tegenstrijdigheden en kansen

Men liet elkaar niet uitspreken en verwijten vlogen over de tafel. Het leek wel een bananenrepubliek!

LEES MEER →

Column( 25): Zoutelande

Mensen die situaties eerst negatief benaderen en niet de positieve kant van iets willen zien.

LEES MEER →

Column (24): En nu de vaart erin!

Je ziet het bij partijen waar dit niet gebeurt waar een zurige uitstraling heerst. Dat is niet goed voor Maassluis en de betreffende partij!

LEES MEER →
© Anette Jansen

Video: Zo kwam de coalitie er aldus de onderhandelaars

Een korte verantwoording in max 5 minuten per spreker

LEES MEER →