MAASSLUIS | De gemeente moet je kennelijk een voorbeeld geven voor hetgeen aan die zijde niet, te weinig, loos of te laat gebeurt (communicatie), getuige de inspraak die gedaan is tijdens de raadsvergadering op 23 april.


Dames en heren,

Voor de goede orde meld ik vooraf: Als ik hieronder spreek over inwoners bedoel ik tevens belanghebbenden.

Met positieve belangstelling heb ik in de participatie verordening 2024 het volgende gelezen

 • “Betrekken inwoners als belanghebbende bij de voorbereiding “Gelegenheid tot inspraak om hun mening over beleidsvoornemens te geven.
 • “Regelt de betrokkenheid van bewoners bij voorbereiding “Vergroten van kwaliteit van democratische processen”

Dan valt mijn oog op artikel 2.3

 • “In nader door het college vast te stellen regels wordt de participatie vormgegeven”

En dáárbij heb ik mijn vraagtekens!

Een verordening op papier, welke naar verwachting in meerderheid zal worden aangenomen, waarvan ik mij als bewoner afvraag, is er een verdieping geweest in die zin, heeft men de juiste vragen gesteld oftewel heeft men de verordening goed tegen het licht gehouden.


Ik doe een stap terug in de tijd.

Reeds in en vanaf 2016 heb ik gesprekken gehad met een komen en gaan van ambtenaren en wethouders in het kader van participatie over diverse aandachtspunten rondom de binnenstad c.q. Verto wijken.

 • Herinrichting Zweko plein in combinatie met fietsoverlast Vlasserij,
 • onveilige situaties fietsen zebrapaden,
 • gevaarlijk parkeren,
 • achterstallig groen onderhoud in 30 à 40-jaar oude wijken 1 en 2,
 • snelheid van verkeer Lange Boonestraat en PC Hooftlaan,
 • herinrichting PC Hooftlaan G.A. Brederodelaan en Lange Boonestraat,
 • kunst in de wijk (positief puntje het project Verenigd in Touw gaat zijn 2e fase in).
  Gevolg: een eerste gesprek of schouw al dan niet door aanhoudendheid.

Gevoelsmatig (Ik chargeer in deze) voelt het dus als: “Laten we het gesprek maar aangaan en dan is ze, de inwoner, tevreden en verdwijnt het letterlijk en figuurlijk vanzelf in de bureaulade.”

Bij de ambtenarij verdween het inderdaad met regelmaat in de bekende bureaulade, bij mij niet.

Triest vind ik bij het inspreken in oktober 2022, net na het overlijden van mijn moeder, de toezegging van wethouder Evers dat ik “gebeld” zou worden. Verder dan het bellen door een ambtenaar is het niet gekomen. Als we dan over participatie praten, dan zul je je bewoners serieus moeten nemen en ook moeten zorgen dat, datgene waarover een bewoner inspreekt op je netvlies blijft hangen. Je terugkoppeling vraagt c.q. verlangt van de betreffende ambtenaar, dat jezelf als toezeggende partij de vinger aan de pols houdt. Voor de goede orde: ‘Nee is ook een antwoord’ is in deze niet van toepassing…

Voorbeelden te over betreffende het niet participeren van de ambtenaren of wethouders of überhaupt nadenken kunnen wij hierin meebewegen en de bewoners laten participeren. Ik benoem in deze nog lopende en korte geleden afgesloten projecten waarbij het juiste moment daar was geweest om participeren toe te passen: ik benoem Touwslagerij, Scheerderij, Lange Boonestraat

… ik zal het als bewoner vast niet begrijpen.

De aanhouder wint, zou je zeggen, maar na 8 jaar voel ik mij als vertegenwoordiger van zowel BC Verto2 als Oud Sluys op een flink aantal gebieden niet serieus genomen, alhoewel ik graag positief gestemd wil blijven.

Door aanhoudend te vragen naar status van projecten binnen de ambtenarij kom ik echter werkelijk geen stap verder. Bij wederom navraag hoor ik als bewoner: “We zijn nog niet zover, over 2 maanden weet ik meer, geen idee wat de status is moet ik navragen.”

Als je dan als bewoner opmerkt: maar communiceer dat dan naar mij, dan komt het antwoord: :”gut ja…dat kan ook, nog niet over nagedacht.” …

Wat mis ik in deze participatie verordening als bewoner?
Er ligt een verordening ter tafel liggen voor akkoord, maar zonder de betrokkenheid van de bewoners van Maassluis bij de vormgeving heb ik mijn twijfels, gezien mijn ervaringen.

Participatie starten om vijf voor twaalf heeft geen kans van slagen, dan wordt er gezegd “Alles staat al op papier maar wellicht kunnen we het gommetje nog gebruiken maar geef je weinig kans.”

Als je inwoners serieus een sleutelrol wil geven binnen je Gemeente doe het dan goed in plaats van half.

Vormgeven van het participatieproces begint juist met het betrekken van de bewoners en niet alleen vormgeven met ambtenaren. Ook in dit begin proces van vaststelling en vormgeving zou je de visie en inzichten van de burger mee moeten nemen.


█ Als participatie niet goed op papier staat en daarnaast niet goed worden uitgevoerd, dan spreekt men van schijnparticipatie.

Dames en heren, het lijkt mij raadzaam dit te voorkomen en wellicht moet u uw licht eens laten schijnen over het instellen van een Burgerberaad, want ook dat mis ik in uw verordening.
En zoals aangegeven door de non-profit organisatie Bureau Burgerberaden “doe het goed of doet het niet”.
En dit geldt ook voor de participatie-verordening.

Dank u wel

Yvonne Boeckx

Terug te zien en horen vanaf minuut 5:00 via de link: https://maassluis.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1162980/Debat_op_Dinsdag_23-04-2024Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek