© PR – Doelgroep die eigen risico zelf moet gaan bekostigen

Deze week ontvangen 4.000 inwoners in Maassluis een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze inwoners hebben voorheen een vergoeding ontvangen ter compensatie voor het eigen risico als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Het kabinet heeft echter besloten dat dit eigen risico via de Compensatie eigen risico (Cer) vanaf 1 januari 2014 vervalt. Er is hiervoor gekozen, omdat de regeling niet werkte zoals bedoeld was. Uit onderzoek blijkt dat de regeling soms bij mensen terechtkomt die het niet nodig hebben en ook dat mensen die het wel nodig hebben er juist geen recht op hebben.

Of er een vergoeding voor in de plaats komt, hangt af van het beleid van elke gemeente. Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om -met minder geld- iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. Gemeente Maassluis werkt momenteel aan deze regeling, echter op het moment van de verzending van deze landelijke brief van het CAK is hierover nog geen besluit genomen door het college en de raad. Naar verwachting zal de regeling zich vooral richten op inwoners met een chronische ziekte of beperking en met een laag inkomen.

Het CAK vraagt de briefontvangers nu om schriftelijke toestemming te geven om hun adresgegevens beschikbaar te stellen aan de gemeente Maassluis. Tegen het einde van het jaar kan de gemeente Maassluis dan contact met hen opnemen om na te gaan of diegene in 2015 wellicht opnieuw in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

De landelijke fiscale regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten blijft wel -in aangepaste vorm- bestaan. Deze regeling wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.belastingdienst.nl onder ‘aftrek ziektekosten’.

Eind 2014 meer informatie
Vragen over de brief van het CAK of een toekomstige aanvraag? Graag nog even geduld met het stellen van uw vragen aan de gemeente Maassluis. Zodra er een nieuwe regeling is vastgesteld, maakt de gemeete Maassluis deze bekend via de regionale bladen en www.maassluis.nl. Voor meer algemene landelijke informatie, kijk op de website www.rijksoverheid.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt