door Lisa Hofman

NEDERLAND | Het Centrum voor Economisch Welzijn heeft landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële resultaten van gemeenten in 2020 t.o.v. 2019. Hierbij lag de nadruk op het ontdekken of door het Coronavirus de financiële positie van gemeenten is verslechterd.

Echter, uit ons onderzoek blijkt dat vrijwel alle gemeenten er juist flink op vooruit zijn gegaan. Een grote meerderheid van gemeentes houd een flink overschot over in 2020, waar dat in 2019 nog een tekort was. Alle data in het onderzoek is per 1000 inwoners om een eerlijke vergelijking te maken.

De gebruikte data is afkomstig van het CBS en data.overheid.nl. Enkele gemeentes missen omdat zij hun resultaat niet op tijd hebben doorgegeven.

Alle data, visualisaties en uitkomsten zijn te vinden op: centrumvooreconomischwelzijn.nl

Conclusies
Met 9 gemeenten in de top 10 domineert de provincie Zuid-Holland de lijst van gemeenten met de grootste stijging van het resultaat in 2020 ten opzichte van 2019. Alle bevindingen zijn te checken in de complete dataset aan de onderkant van dit onderzoek. Deze tabel is sorteer en filterbaar.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Gemeente Dordrecht had de meeste baten in 2020.
  • Gemeente Rotterdam had de meeste lasten in 2020.
  • Gemeente Lansingerland in Zuid-Holland genoot de grootste stijging van zijn resultaat van Nederland in 2020 ten opzichte van 2019.
  •  Gemeente Delfzijl in Groningen had het grootste verlies op het resultaat van Nederland in 2020 ten opzichte 2019.
  • Assen zakt van plaats 1 in 2019 naar plaats 163 in 2020 in de lijst van gemeenten met het grootste overschot.
  • Lansingerland was de gemeente met het hoogste overschot in 2020.
  • Vijfheerenlanden was de gemeente met het grootste tekort in 2020.

Verschil in Resultaat (2020 t.o.v. 2019)

 

Resultaat per gemeente (2020)

 

Het Centrum voor Economisch Welzijn is een niet-winstgevende, niet-partijgebonden onderzoeksteam die in het leven is geroepen om de behoeften van werknemers met een laag of gemiddeld inkomen in de discussie over het economisch beleid te betrekken.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen