WATERWEG | Daklozen een zetje in de goede richting geven, zodat zij weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Dat is de ambitie van Ronald van de Merwe, bedrijfsleider bij metaalconstructiebedrijf Voscon in Vlaardingen. Sinds februari 2020 biedt hij dagbesteding aan twee daklozen afkomstig uit dak- en thuislozenopvang De Elementen. Het doel is hen voor te bereiden op een betaalde baan.

“Als je in de daklozenopvang terecht komt, is er in je leven al het nodige gebeurd”, zegt Bart de Leede, wethouder Participatiewet en armoedebeleid in Vlaardingen. “Werk kan een ongelofelijke stimulans zijn om je leven weer in balans te krijgen. Mensen die werken doen minder vaak een beroep op zorgvoorzieningen en worden meer zelfredzaam.” Ook Jacky Silos-Knaap, wethouder met maatschappelijke opvang in portefeuille, deelt die mening. “Mensen worden gelukkiger als zij voor zichzelf kunnen zorgen en hun passie kunnen beoefenen. Het werkt stimulerend om een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren.”

Passie

In drie maanden tijd ontwikkelen de kandidaten een werkroutine en ervaren zij hoe het is om weer onder de mensen te zijn. Eventueel kan de dagbesteding daarna nog drie maanden verlengd worden. Vanuit de dagbesteding wordt er gezocht naar een passende werkplek of een opleiding. “Een van de twee eerste kandidaten is echt geïnteresseerd in het lassen. Die leiden we nu verder op binnen ons bedrijf”, vertelt Van de Merwe. “De andere kandidaat blijkt heel blij te worden van schilderen. Deze passie ontdekte hij toen hij voor ons aan het werk was. Inmiddels heeft hij een plek gevonden bij een schildersbedrijf in Vlaardingen. Wij hebben in zijn plaats nu een nieuwe kandidaat vanuit De Elementen.”

Betrouwbare medewerkers

De inspanning valt Van de Merwe reuze mee. “Net als alle andere medewerkers hebben deze jongens tijd en aandacht nodig. Bij ons zijn ze onderdeel van het team. Uiteindelijk betaalt de investering zich voor tweehonderd procent terug. Door hen een toekomst te bieden, kunnen zij de meest betrouwbare medewerkers worden. Ik hoop dat meer ondernemers enthousiast worden om ons voorbeeld te volgen. Ik zie al voor mij hoe zo’n tien bedrijven zich aansluiten bij het initiatief ‘Dak- en thuislozen als nieuw Arbeidspotentieel’.” Silos-Knaap ziet een rol voor de gemeente Vlaardingen weggelegd om het project bekender te maken. “Wij kunnen een sterk faciliterende rol hebben. Het is een mooie kans om een Vlaardings initiatief te promoten en de stad op de kaart te zetten. Ik zou bedrijven met schaarste aan personeel willen oproepen om ook eens te kijken naar de mogelijkheid om kandidaten uit De Elementen in te zetten.”

©PR Voscon

Voorbeeld

Volgens De Leede laat Voscon zien dat het werkt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “Dit is niet zomaar een ondernemer. Dit is de winnaar van de MVO Trofee 2018 van het Sociaal Economisch Netwerk MVS. Het mooie is dat Voscon deze overwinning niet voor lief heeft genomen. Deze ondernemer gebruikt de overwinning juist als inspiratiebron voor de volgende stap. Met MVO en inclusief ondernemen valt veel te winnen. Het bedrijf wordt erdoor versterkt. Daarmee is Voscon een voorbeeld voor andere ondernemers. In overleg met de betrokkenen wil ik graag kijken hoe dit project opgeschaald kan worden.”

Geïnspireerd door tv

Het idee om daklozen een kans te bieden, ontstond toen Van de Merwe het programma ‘Het Rotterdam Project’ van Beau van Ervens Dorens op televisie zag. Hij besprak het eerst binnen zijn bedrijf en zocht toen contact met de gemeente Vlaardingen. De reacties waren meteen positief. Inmiddels zijn ook dak- en thuislozenopvang De Elementen en participatiebedrijf Stroomopwaarts erbij aangesloten.

©PR Voscon

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt