Samenwerkingsovereenkomst Simpel Switchen ondertekend

Simpel Switchen is een landelijk project dat ervoor moet zorgen dat de schotten tussen dagopvang en Werkleerbedrijf worden opgeheven. Wet- en regelgeving zorgen voor ingewikkelde procedures, waardoor het lang duurt voordat mensen kunnen switchen.

LEES MEER →

PISO – Groei aantal ondernemers met keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’

“Werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of werk uitbesteden aan het Werkleerbedrijf. Wij denken graag met de ondernemers mee en komen samen tot een oplossing.”

LEES MEER →

Medewerkers Stroomopwaarts vullen 500.000ste pot voor Pieter Pot

Stroomopwaarts omringt zichzelf graag met organisaties die de wereld beter maken. “Daarom is Pieter Pot meer dan een klant”, zegt Martijn Bulte, unitmanager van het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

LEES MEER →

Veel meer gedupeerden kindertoeslagaffaire dan verwacht

De Belastingdienst gaat nu uit van ongeveer 940 gezinnen in de drie MVS gemeenten. Het aantal gedupeerden groeit nog steeds.

LEES MEER →

Aanvraag TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

De TONK is een tegemoetkoming in de vorm van bijzondere bijstand en hoeft niet terugbetaald te worden. Het is een gift van maximaal € 3.000,-.  De regeling is aan te vragen tot 1 augustus 2021. Dat kan dan voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

LEES MEER →

Handhaving rechtmatigheid uitkeringen

Welke activiteiten worden ondernomen door Stroomopwaarts om rechtmatige uitkeringsverstrekking te bevorderen en oneigenlijk gebruik en misbruik te bestrijden.

LEES MEER →

Nieuwe uitdaging voor directeur Stroomopwaarts

| Op 1 januari 2021 verlaat Desiree Curfs Stroomopwaarts. De directeur van het eerste uur start dan met een nieuwe uitdaging. Zij gaat voor een particuliere organisatie een woon- en  zorgcomplex realiseren in het oosten van het land.

LEES MEER →

Gelijke kansen & armoedebestrijding

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen sluiten naadloos aan bij de inzet die wij als gemeente en Stroomopwaarts hebben voor goed werk, bestrijding van armoede en gelijke kansen.

LEES MEER →