door stadswerk.nl

MAASSLUIS | Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren?

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland biedt al ruim 100 jaar aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Leden benutten dit om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken in de openbare ruimte van morgen, overmorgen, maar zeker ook vandaag.

Stadswerk kent de leden in haar netwerk en zorgt er voor dat de verbinding wordt gelegd met andere netwerken. Stadswerk bevordert dat het optimaal gebruik van de fysieke leefomgeving een passende plek heeft op de maatschappelijke en politieke agenda. We stimuleren meningsvorming over actuele thema’s en treden daarmee naar buiten.

stadswerk.nl

Als handreiking aan de lokale partijen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 over ‘maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte’ ontving de gemeenteraad dit document:

Handreiking (pdf)

Acht thema’s die als belangrijk worden gezien zijn.

 1. Klimaat
 2. Duurzaamheid
 3. Groen
 4. Volksgezondheid
 5. Aantrekkelijkheid gemeente
 6. Ondergrond
 7. Mobiliteit en bereikbaarheid
 8. Vervangingsopgave

Kijk terug naar dit DEBAT:

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

2 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  6 juni 2021 at 09:45

  Natuurlijk zijn groen en leefbaarheid belangrijke punten om aandacht aan te besteden, maar volksgezondheid op plaats 5 dat kan en moet hoger. De vergrijzing neemt toe dan moet de zorg ook naar een hoger level, daar moeten de politieke partijen aan gaan werken. De V.S.P met name moet zich meer in gaan zetten voor de ouderen, dat is toch een partij voor de ouderen? Ton geen duren woorden, maar daden.

  • 6 juni 2021 at 20:47

   het zijn 8 THEMA’s die voor uw gemak genummerd zijn. Het is géén volgorde!

   / Levina