MAASSLUIS | Het DeltaPORT Donatiefonds helpt met een financiële bijdrage de inrichting van een ‘belevingsplek’ voor de watermolen in de Portlandpolder bij Rhoon. Van de uit 1770 daterende molen zijn in de polder resten gevonden die veel vertellen over de historie van het gebied.

De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon wil op de plaats waar de resten van de Portlandse molen zijn gevonden bij Vlakkenburg de vrij toegankelijke belevingsplek met bankjes en informatieborden inrichten zodat bezoekers meer kunnen leren over de oude molen en de geschiedenis van het gebied. De openlucht-tentoonstelling wordt later mogelijk onderdeel van een bezoekerscentrum.

Het bestaan van de poldermolen, een zogeheten grondzeiler, was bekend van oude kaarten van het gebied. In archieven zijn zelfs bouwtekeningen gevonden. De gevonden resten van de molen hebben een directe relatie met de omgeving.

Op het Eiland van Brienenoord stonden vroegen ongeveer vijftig wind- en watermolens. De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon ijvert voor het behoud van het cultuurhistorisch landschap. Het gebied is tien jaar geleden aangewezen als compensatiegebied voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.


Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Schiedam

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook geld beschikbaar gesteld aan de stichting Multicultureel Schiedam die de donatie gaat gebruiken voor de aankoop van een nieuwe bestelbus. De stichting helpt in Schiedam minima met allerlei klusjes zoals kleine verhuizingen en het ophalen en bezorgen van voedselpakketten.

Vlaardingen

Donaties zijn ook toegekend aan showbrassband Thalia voor het opzetten van een straatparade in Vlaardingen en aan Humanitas voor het organiseren van vakantiekampen in Zeeland voor Rotterdam kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

Albrandswaard, Barendrecht, en meer

De lokale adviescommissies van het DeltaPORT Donatiefonds hebben donaties toegekend aan onder meer de stichting Voedselbos Valckesteyn in Albrandswaard, voor de organisatie van een winterfeest in Barendrecht, aan de voetbalvereniging Vierpolders voor verbetering van de accommodatie, aan de indoor bowls club in Charlois voor het opzetten van een competitie, aan de stichting Concerten Hellevoetsluis als bijdrage voor de renovatie van de vleugel, aan de stichting Vica in Hoogvliet voor de kunst- en cultuurroute, aan tennisvereniging Laatjes Kaai in Pernis voor een oefenkooi, aan ruitervereniging Rozenburg voor hooitassen en aan popkoor In Between in Spijkenisse voor de aanschaf van een piano.


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.