DeltaPORT Donatiefonds heeft nieuwe website

Het DeltaPORT Donatiefonds bestrijkt een groot gebied aan de westkant van Rotterdam: van Hoek van Holland tot en met Delfshaven en van IJsselmonde tot en met Westvoorne. Op dit moment telt het fonds ruim zeventig deelnemende bedrijven, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zorgen er samen voor het DeltaPORT Donatiefonds jaarlijks ongeveer driehonderdduizend euro te besteden heeft.

LEES MEER →

DeltaPORT Donatiefonds zorgt voor muziek in ziekenhuizen

Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied

LEES MEER →