RIJNMOND | Met steun van het DeltaPORT Donatiefonds, het burenfonds van de haven, komt er in de Vlaardinger Vaart in recreatiegebied Midden-Delfland een overtoom met windas. Het gaat om de reconstructie van een overtoom, waarmee vroeger schepen tussen twee gescheiden vaarwegen werden overgezet.

De reconstructie van de overtoom is een project van de stichting MiddenDelfland is Mensenwerk. De overtoom met windas komt in het boezemwater van de Vlaardinger Vaart, nabij de uit de zeventiende eeuw daterende boerderij De Zonnehoeve. Daar komt ook een informatiecentrum en een melkmuseum.

Het DeltaPORT Donatiefonds steunt ook de organisatie de World Police and Fire Games die eind volgende maand in Rotterdam worden gehouden. Aan het evenement wordt deelgenomen door ruim vijfduizend politieagenten,  brandweermensen, douaniers en andere medewerkers van hulpdiensten uit de hele wereld. Met het toekennen van de donatie onderstreept het fonds het belang van goed functionerende hulpdiensten.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het Rotterdams Volkstheater krijgt een donatie voor de WereldWijde Wijk, een serie mini-festivaldagen op verschillende plaatsen in de wijken Rotterdam-West en Oud-Charlois. Ook de stichting Kinderfondsen Nederland wordt door het DeltaPORT Donatiefonds gesteund. De stichting gaat in samenwerking met de Floriade Expo 2022 kinderen uit achterstandswijken kennis laten maken met de land- en tuinbouwsector om ze zo te inspireren en motiveren om duurzamer te leven in een gezondere leefomgeving.

De stichting Humanitas krijgt een financiële bijdrage voor de organisatie van vakantie voor Rotterdamse kinderen in Zeeland. Het gaat om kinderen die door onder meer de slechte financiële situatie thuis anders niet met vakantie hadden kunnen gaan.

www.deltaportdonatiefonds.nl

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!