Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied

RIJNMOND | Een collectief van professionele cellisten speelt de komende twee jaar met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds in drie ziekenhuizen en twee verzorgingstehuizen in Rotterdam en omgeving. In ruim zesduizend ziekenhuiskamers en in bijna vierhonderd huiskamers van verzorgingstehuizen worden zo bijna 45.000 mensen getrakteerd op een celloconcert.

De concerten zijn een initiatief van de stichting Muziek aan Bed, die de cellisten laat optreden voor kinderen, volwassenen en mensen met dementie. Er is een speciaal concert ontwikkeld waarbij twee cellisten duetten op één cello spelen en de nadruk ligt op het leven en niet op het ziek zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziek een grote impact heeft op sociaal en emotioneel vlak. Zo kent het Erasmus Medisch Centrum de stichting Muziek als Medicijn en beogen onderzoekers muziek als innovatieve behandeling een plek geven in de gezondheidszorg. De concerten van Muziek aan Bed vinden plaats vanaf eind dit jaar tot en met november 2023.

© Stichting Muziek aan Bed/Anke Teunissen

Een donatie is ook toegekend aan de Rotterdamse organisatie Geschiedenislab voor de productie van een podcast over de geschiedenis van Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. De podcast moet een bijdrage worden aan de geschiedschrijving van de stad.

Het Ouderenfonds krijgt een donatie voor twee Rotterdamse projecten: OldStars Sport en De Derde Helft. Het eerste project is bedoeld om ouderen sociaal actief en in beweging te houden met aangepaste spelvormen. Het tweede project richt zich op het realiseren van een ouderen vriendelijke omgeving bij bestaande sportverenigingen als versterking van de sociaal actieve leefwereld van ouderen.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook financiële steun toegezegd aan de stichting Rotterdam Events als bijdrage voor de organisatiekosten van de Sinterklaasintocht van dit jaar. De donatie is speciaal bedoeld voor het betrekken van de kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis bij de intocht.

Verder is er een donatie voor de stichting Muziek zonder Grenzen die met haar blazerskwartet The Lovebells een Rotterdams vervolg op hun concertreeks in Zuid-Hollandse verzorgingstehuizen gaat geven. Het kwartet speelt arrangementen van ‘vrolijke en herkenbare’ liedjes. Na afloop van de concerten worden er cd’s uitgedeeld. Financiële steun is er tevens voor de Rotterdamse versie van Afro Vibes, een multidisciplinair festival voor hoogwaardige Afrikaanse podiumkunst.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Driemaal per jaar wordt voor een project in het gebied rond het haven- en industriecomplex een fors bedrag toegekend.

De plaatselijke adviescommissies van het DeltaPORT Donatiefonds hebben recent donaties toegekend aan onder meer:

  • de stichting Welzijn Albrandswaard voor het huttenbouwen,
  • de stichting Historisch Delfshaven voor het plaatsen van een gedenksteen over de goede werken van de vroegere burgemeester Citters,
  • korfbalvereniging Capproen in Hellevoetsluis,
  • de organisatie Roodkapjes in Hoek van Holland voor een uitje voor mantelzorgers,
  • bouwspeeltuin Hoogvliet,
  • de Lichtjesavond in Pernis,
  • ruitervereniging Rozenburg voor de aanschaf van een strokar
  • de kinderboerderij in Spijkenisse voor de aanschaf van educatief materiaal.

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema