DELFLAND | Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland is per 1 juni voor een periode van zes jaar herbenoemd. Daverveldt gaat hiermee zijn tweede termijn vervullen. Een termijn die in het teken staat van een stevig pakket aan wateropgaven: het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatveranderingen en de effecten hiervan op het watersysteem. En dat in een verstedelijkt, verhard gebied, pal aan de kust, waar elke vierkante meter een eigen functie heeft.

Foto: Piet-Hein Daverveldt van Delfland en Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland

Benoemd door de koning                                                                                

Daverveldt is sinds 2018 dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Het algemeen bestuur van Delfland heeft Daverveldt in januari aanbevolen voor herbenoeming. Daverveldt is de 52’ste dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland en hiermee voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. In Nederland wordt een dijkgraaf benoemd bij koninklijk besluit.

Op 28 mei is Daverveldt officieel herbeëdigd door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit. De leden van het Algemeen Bestuur van Delfland besteedden tijdens de vergadering van 30 mei aandacht aan de herbenoeming van Daverveldt.

Nieske Dijkshoorn, voorzitter van de vertrouwenscommissie en lid van de verenigde vergadering: “De heer Daverveldt is als boegbeeld van Delfland een krachtige persoonlijkheid en heeft in de samenwerking een groot verbindend vermogen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe ambtstermijn.” 

Verbetering waterkwaliteit in Delfland

Delfland staat voor grote opgaven. Zo werkt Delfland continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit maar dit gaat helaas langzamer dan gehoopt. Daverveldt: “Het water moet nog veel schoner. We willen écht niet langer dat er voedingsstoffen, bestrijdingsmiddelen of andere vervuilende stoffen, zoals PFAS, in het water komen. Daarom vragen we aan de landelijke overheid om strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat we onze handhavers inzetten waar we de grootste risico’s verwachten en dringen we aan op strengere straffen bij overtredingen. Ook helpen we tuinbouwbedrijven bij het lekvrij maken van hun bedrijf door hiervoor watercoaches in te zetten. Daarnaast vragen we om een bronaanpak bij lozingen. Want als het er niet in komt, hoeven we het er ook niet uit halen.” 

Flinke wateropgaven voor de boeg

Daverveldt geeft aan dat het waterschap daarnaast samen met bewoners, gemeenten, tuinders en bedrijven in Delfland keihard aan de slag gaat om het gebied te beschermen tegen de extreme gevolgen van klimaatverandering. “Ik ben zeer vereerd met mijn herbenoeming. Samen met het algemeen bestuur zet ik de schouders eronder om oplossingen te bedenken voor deze wateropgaven.” Daverveldt legt uit dat dit geen eenvoudige opgave is. “Delfland ligt aan de kust. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we onder meer te maken met extremer weer, verzilting en een stijgende zeespiegel. Dat heeft flinke gevolgen, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan onze kades, dijken en duinen die we moeten aanpassen aan die zeespiegelstijging.” 

Delfland besteedt grote zorg aan de totstandkoming en verstrekking van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is toegestaan onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren, het bericht te verwijderen en de inhoud niet te gebruiken of openbaar te maken. Voor onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website www.hhdelfland.nl.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!