© PR – Lastige formulieren

Veel mensen hebben moeite met het begrijpen en invullen van formulieren, zoals het formulier voor de huurtoeslag of studiefinanciering. Hierdoor lopen mensen geld mis. Dit treft vooral degenen die toch al een laag inkomen hebben.

Om hierbij hulp te bieden, gaat op dinsdag 6 mei 2014 de formulierenbrigade Maassluis van start. De gemeente Maassluis werkt hierin samen met de formulierenbrigade Schiedam. De brigadiers gaan Maassluizers met een laag inkomen helpen bij het invullen van aanvraagformulieren. Verder kijken ze samen met de klanten naar de regelingen en voorzieningen waar een klant recht op heeft. Zo kunnen zij vaak extra inkomsten genereren, en dat past bij de visie van het college van b en w om armoede in Maassluis te voorkomen of terug te dringen.

Demissionair wethouder Pieter Kromdijk:

Wij werken er hard aan de levenssituatie van Maassluizers beter te maken. Het in het leven roepen van de formulierenbrigade is daar één middel bij. Veel mensen weten simpelweg niet waar ze recht op hebben en komen dat via de brigade te weten.

Hij ziet als bijkomend voordeel dat de brigade ook een werkgelegenheidsproject is. Mensen die nu een bijstandsuitkering hebben, worden opgeleid om als brigadier aan het werk te gaan. Hiermee doen zij goede werkervaring op waardoor ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt.

De hulp van de formulierenbrigade is gratis. De formulierenbrigade houdt op werkdagen spreekuur in het gemeentehuis van Maassluis (Wmo-loket). Er kan ook een afspraak gemaakt worden door te bellen met telefoonnummer 14 010 of te e-mailen naar formulierenbrigade@schiedam.nl.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt