MAASSLUIS | De gemeente Maassluis investeert de komende jaren fors om de klimaatcrisis, de wooncrisis en de armoede tegen te gaan. Zo werkt de stad toe naar een sociaal, menselijk en veilig Maassluis met kwaliteit voor iedereen.

Dat blijkt uit de Begroting 2023 die het college aan de raad heeft aangeboden. Op korte termijn staat Maassluis er goed voor, maar net als in andere gemeenten verkeert de stad vanaf 2026 in financiële onzekerheid vanwege door het Rijk aangekondigde veranderingen in het gemeentefonds.

Duurzaamheid

Actueel is de betaalbaarheid van de energie voor huishoudens. Wij ondersteunen Maassluizers die, ondanks het pakket van het Rijk, tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarnaast willen we Maassluis op een realistische en praktische manier verdergaand verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden in 2050: we zijn dat aan elkaar en opvolgende generaties verplicht.

Sociaal domein

Een échte samenleving ziet om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen. De komende jaren bouwen we voort op het gelegde stevige fundament van een sociaal en rechtvaardig Maassluis. Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen die zorg ook. Ouderen die met het klimmen van jaren kwetsbaarder worden, worden geholpen naar behoefte en draagkracht. Wie werk of dagbesteding nodig heeft, ondersteunen we ruimhartig met behoud van eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn wij samen Maassluis!

Wonen

Het is één van de grootste opgaven, zo niet de grootste en meest indringende voor de komende jaren: een geschikte en betaalbare woning. De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. In Maassluis is en blijft het daarom onze inzet dat er voldoende bereikbare woningen zijn voor alle inwoners van Maassluis. Voor jongeren en ouderen, voor starters en inwoners die willen doorstromen. Voor zowel huur als koop. Bouwen, bouwen, bouwen is onze koers. Daarbij is een goede verkeersafwikkeling, klimaatadaptieve inrichting, als ook een groene gezonde leefomgeving van belang.

Veiligheid

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben prioriteit. Dat geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en op iedere plek in de stad. Iedere inwoner van Maassluis is van waarde, ongeacht leeftijd, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Dat klinkt door in ons denken en handelen. We zoeken continu naar het bevorderen van verbinding en het overbruggen van (kennelijke of ervaren) tegenstellingen. Inclusiviteit is voor ons geen containerbegrip, maar een uitgangspunt dat van toepassing is op alle (beleids)terreinen in Maassluis.

Bronnen:


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. M. de Jonge
  24 oktober 2022 at 11:20

  Bouwen…bouwen..bouwen is onze koers……………

  De cordon sanitaire complot status is voorbij. Het is nu bedrijfsvoering van de linkse dictatuur. Het gaat steeds Groener en beter in Nederland. In 2030 moet alles geasfalteerd, ontbost, verglaasd en gebetonneerd worden. Boeren, visserij en industrie zijn dan vrijwel verdwenen.

  Misschien is het beter om een halve zool het land te laten leiden dan iemand die daadwerkelijk ideeën heeft.

  Wat kan er fout gaan?