MAASSLUIS | Mede gezien de adviezen van het SoDM, TNO en het hoogheemraadschap van Delfland heft B&W ingestemd met de reactie van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en ziet B&W af van het indienen van een beroepschrift op het definitief instemmingsbesluit.

Op 2 augustus 2017 heeft de NAM een verzoek tot instemming met het geactualiseerde winningsplan Gaag-Monster bij de minister van Economische Zaken en Klimaat ingediend. Dit winningsplan betreft de gasvelden Gaag, Monster, Noorderdam en De Lier in de concessie Rijswijk en bevat een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen.

B&W heeft in april 2018 over het winningsplan advies uitgebracht. De gemeente doet hierin onder meer een dringend verzoek om een voorschrift op te nemen dat de bodemdaling opnieuw in kaart moet worden gebracht als er gas gewonnen gaat worden vanuit het nieuwe gasveld onder Maassluis, dan wel dat dit onderzocht wordt bij de voorbereidingen van dit nieuwe gasveld.

© NAM -

© NAM -Het “Maasdijk’ veld ligt deels onder de STEENDIJKPOLDER

Concluderend is de Minister van mening dat de aanvullende gaswinning mogelijk is. Daarom heeft de gemeente ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.Vervolgens zijn er door anderen op het ontwerpbesluit zienswijzen ingediend.

In de Nota van Antwoord heeft het Ministerie deze zienswijzen van een reactie voorzien.De minister stelt, mede op basis van adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM), TNO en het Hoogheemraadschap van Delfland, vast dat het aannemelijk is dat de bodemdaling als gevolg van de toekomstige gaswinning uit het voorkomen Gaag-Monster beperkt blijft tot minder dan 2 cm over de komende 10 jaar, de totale bodemdaling blijft binnen de berekende 6 cm.

Metingen wijzen uit dat deze bodemdaling zich gelijkmatig voordoet. Risico’s voor schade aan bouwwerken worden gering geacht. Daarom kan volgens het Ministerie worden volstaan met het uitvoeren van metingen conform het meetplan.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt